Bijdrage van SANH

Bijdrage van SANH

Van de Stichting Algemeen Nut Hengelo hebben we een prachtige bijdrage ontvangen.De voorwaarde waar we als stichting aan moeten voldoen, is dat we belangen behartigen op het gebied van historisch en cultureel erfgoed. Dat is zeker het geval.De werkgroep...
Ria Nijhuis Koninklijk onderscheiden

Ria Nijhuis Koninklijk onderscheiden

Ria heeft vanaf april 2003 tot april 2012 als voorzitter leiding gegeven aan een vereniging met ruim 750 leden. Daarnaast gaf zij richting aan het beleid en werkzaamheden van een zestal werkgroepen binnen de vereniging. Onder haar voorzittersschapg zijn o.a....
Dialectavond 2019

Dialectavond 2019

De jaarlijkse dialectavond op woensdagavond 27 maart was wederom een groot succes. Ruim 120 leden genoten van een gevarieerd programma. Na het zingen van het Twents Volksleed in de versie van Jan Swennenhuis met muzikale ondersteuning van Harry Eulderink werd het...
RABO Clubkas Campagne 2019

RABO Clubkas Campagne 2019

Op donderdagavond 18 april 2019 vond de bekendmaking van de RABO Clubkas campagne 2019 plaatst. Voor De Dree Marken was dit opnieuw een groot succes. Maar liefst 154 stemmen hebben we verworven, waarvoor we de stemmers op ons heel hartelijk voor willen bedanken. Het...
Bankzaken in De Lutte (2)

Bankzaken in De Lutte (2)

In Bankzaken in De Lutte (1) heb ik iets geschreven over de geschiedenis van de Boerenleenbank in De Lutte, de ”oudste” Bank in De Lutte die – zoals de naam reeds zegt – tot stand is gekomen als een vorm van samenwerking tussen de “rijke“ boeren en de minder...