Dialect

Werkgroep Dialect

 

Doelstelling van de werkgroep.

Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden van de vereniging om het in stand houden en kennis uit te dragen van ons Twentse dialect.

Jaarlijks wordt er een dialectavond georganiseerd en zo mogelijk een kerstverhaal in het Twents.

 

Werkgroepleden:

Ria Nijhuis, Gerda Maseland-Nijhuis, Adrie Hemmink en Harry Nijhuis.