Bijdrage van SANH

SAHNVan de Stichting Algemeen Nut Hengelo hebben we een prachtige bijdrage ontvangen.
De voorwaarde waar we als stichting aan moeten voldoen, is dat we belangen behartigen op het gebied van historisch en cultureel erfgoed. Dat is zeker het geval.
De werkgroep boerderijen is bezig om de geschiedenis van alle erven binnen de 3 marken in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een viertal hangmapkasten nodig en een documentscanner, die grote hoeveelheden documenten kan scannen.
Al met al een behoorlijke kostenpost. We hebben hiervoor een bijdrage ontvangen van € 1.000,–.
Hiervoor zijn we de SAHN zeer erkentelijk.