Hoesbreef

Werkgroep ’n Hoesbreef

 

n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 1-2022

Inhoudsopgave

Column: Rechtsongelijkheid op de Tankenberg

Gedicht: Sehnsucht/Heimwee

Zuid-Berghuizen: Mariakerk

De Lutte: Attentie van de Zonnebloem

Beuningen: Zomerkampen

Jan Swennenhuis: een mooi stukske historie.

Geschiedenis van de Mariakerk in Zuid Berghuizen deel 3

Beuningen vroeger en nu

Vroagen steet vri’j

Wat Jan Swennenhuis ons naliet: Oet de school klappen (5)

Schilderij van een erf in De Lutte

Het leven van Johannes Henricus Rookhuis

Bouwgeschiedenis van het erve Lutke Beverborg en zijn bewoners

Dialectavond

Afsluitend historie Erve Loa

Erve Bisschop

Andere tijden … Carnaval

Bestuursmededelingen

Copy aanleveren

 

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef

Jhr. van Coeverdenstraat 18

7576 ZL Oldenzaal

Of bij voorkeur via het e-mailadres:

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 2-2022 is 1 april 2022.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

 

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink