Hoesbreef

Redactie ’n Hoesbreef

 

n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 2-2022

Inhoudsopgave

Column

Interview nieuwe bestuursleden

Gedicht: Zwaluw

In Memoriam Gerard Huttenhuis

De Lutte: bevrijding op 2 april 1945

Noord-Berghuizen: Gevelsteen/Grafsteen

Beuningen: jachtopziener Koehorst

Oawer zwarte tuffel en rechter Swenn’nhoes

Berghuizen en de
Napoleontische dienstplicht (1811 – 1813)

Geschiedenis Mariakerk deel 4

Erve Duivenda(a)I

Dialectoamd 2022

Wat Jan Swennenhuis ons naliet: Het huuske

Vroeger en nu … Erve Grote Westerik

Vroagen steet vri’j

Taalverwantschap tussen Twente en Engeland

Johannes Palthe

Mededelingen van het bestuur

Copy aanleveren

 

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef

Jhr. van Coeverdenstraat 18

7576 ZL Oldenzaal

Of bij voorkeur via het e-mailadres:

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 3-2022 is 1 juli 2022.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Redactieleden:

 

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink