Hoesbreef

Redactie ’n Hoesbreef

n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 2-2024

Inhoudsopgave

Column

Gedicht Kraeien

Middeleeuwse pottenbakkerij Potterink

Dit was Het Nieuws uit …

Nen breef van Hanna 8

Het verhaal van Berg en Dal

Beugelscamp 2

Verslag jaarvergadering en presentatie
Michael Sijbom

Hoe een schoenmaker uit De Lutte …

Zoas het was, zoas het is

Boeiende gasten

Het verhaal van de joodse onderduiker

Dialectavond 2024

mededelingen van het bestuur

Activiteiten

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken
t.a.v. redactie ’n Hoesbreef
Jhr. van Coeverdenstraat 18
7576 ZL  Oldenzaal

Of bij voorkeur via het e-mailadres:

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 3-2024 is 1 juli 2024.

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

Redactieleden:

Gerda Maseland, Hans Lenderink en Stephan Scheper.