Hoesbreef

Redactie ’n Hoesbreef

n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 1-2024

Inhoudsopgave

Column

Gedicht Veurjoar

In Memoriam Frans Scholten

Dialectavond 2024

Waar komt de naam Paasberg vandaan

Kloompen halen (twents) Harry Booijink

Hoe Berghuizen in 1963 …

Het Mierennest van zomerhuis tot villa

Bouwhistorisch onderzoek op
boerenerven, inleiding

Het nieuws uit …. nr. 1

Bieden tot de laatste kaars is uitgebrand

Beugelskamp, de verdwenen havezathe 1

Oproep; wie kan ons meer vertellen over
noaberschap?

Breuken

Mededelingen van het bestuur

Activiteiten

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken
t.a.v. redactie ’n Hoesbreef
Jhr. van Coeverdenstraat 18
7576 ZL  Oldenzaal

Of bij voorkeur via het e-mailadres:

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 1-2024 is 1 april 2024.

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

Redactieleden:

Gerda Maseland, Hans Lenderink en Stephan Scheper.