Hoesbreef

Redactie ’n Hoesbreef

n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 4-2022

Inhoudsopgave

Gedicht: Luctor et Emergo

Miep bedankt!

Wens van de redactie

Beuningen: Jachtpartij

De Lutte: Bentheimerstraat ong. 1960

Noord Berghuizen: Mariahoeve

Vroagen steet vri “j

Gerrit Jan Schopman

Vroeger en nu: Beuningen

Stamboom familie Molthof

Bezitsverschuivingen in De Lutte 1762

Een halve eeuw als G.O.D. op de Snippert

Wat Jan S. ons naliet: Hearfst

Kleutergroep bewaarschool De Lutte

Ledenactiviteit Bad Bentheim

Middeleeuwse pottenbakkerij De Lutte

Bestemming erve Austie Beuningen

Nieuwe leden

Mededelingen van het bestuur

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken
t.a.v. redactie ’n Hoesbreef
Jhr. van Coeverdenstraat 18
7576 ZL  Oldenzaal

Of bij voorkeur via het e-mailadres:

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 1-2023 is 1 januari 2023.

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

Redactieleden:

Gerda Maseland, Hans Lenderink en Stephan Scheper.