Hoesbreef

Redactie ’n Hoesbreef

n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 3-2023

Inhoudsopgave

Column: Hoe ons land het Nedersaksisch
als voertaal misliep

Gedachte “Aait wat”

Reactie op het artikel De stenen kogels
van de Paasberg.

De Lutte: IJsjes vroeger en nu

Noord-Berghuizen 84: Kaasboerderij
“Tankenberg”, de Elsahoeve.

Klompenboer wijkt voor diamantslijper

Borgbeuningen 1

Hoe komt Wel huis aan zijn achternaam?

Wat Jan Swennenhuis ons naliet:

Foto Kleuters Bewaarschool De Lutte

Nijhuis Wilmesberg Koppelhuis

Aankondiging ledenmiddag

Mededelingen bestuur

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken
t.a.v. redactie ’n Hoesbreef
Jhr. van Coeverdenstraat 18
7576 ZL  Oldenzaal

Of bij voorkeur via het e-mailadres:

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 4-2023 is 1 oktober 2023.

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

Redactieleden:

Gerda Maseland, Hans Lenderink en Stephan Scheper.