Binnen De Dree Marken zijn diverse werkgroepen actief. Verschillende vrijwilligers besteden een deel van hun vrije tijd aan het in stand houden en uitbouwen van de doelstellingen van De Dree Marken. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de werkzaamheden van de werkgroepen afzonderlijk. Elke groep heeft een coördinator die u kunt benaderen voor specifieke vragen en/of opmerkingen. Een overzicht van de leden van iedere werkgroep vindt u onder het sub tabblad Organisatie

Denkt u het leuk te vinden om ook deel te gaan uitmaken van een werkgroep, neem dan gerust eens contact op met de desbetreffende coördinator, want de Dree Marken kan bij elke werkgroep wel wat extra man- en vrouwkracht gebruiken.