Bankzaken in De Lutte (2)

RegiobankIn Bankzaken in De Lutte (1) heb ik iets geschreven over de geschiedenis van de Boerenleenbank in De Lutte, de ”oudste” Bank in De Lutte die – zoals de naam reeds zegt – tot stand is gekomen als een vorm van samenwerking tussen de “rijke“ boeren en de minder bedeelden.
In het begin van de 19e eeuw was er echter in ons land ook een Bank tot stand gekomen die zich meer richtte op de zgn. arbeidersklasse en dat werd de Centrale Volks Bank (afgekort CVB)
Deze Centrale Volksbank werd opgericht op 1 oktober 1920 in Utrecht op initiatief van de Federatie van Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden. In diverse bisdommen waren er al spaarbanken opgezet met als doel door middel van sparen de sociaaleconomische positie van de katholieke arbeiders te verbeteren. In 1942 sloten ook de diocesane spaarbanken van de bisdommen Utrecht en Roermond zich hierbij aan en ontstond er één landelijk Centrale Volks Bank die een duidelijke binding had met de KAB (de Katholieke Arbeiders Bond) en de latere NKV.

Net als bij de Boerenleenbanken werden de vestigingen bemand door parttime medewerkers.
Op aandrang van het toenmalige NKV-bestuur werd in 1973 ook in De Lutte begonnen met een CVB-Bank(vestiging) en wel met enkele uren zitting in het Bernardusgebouw. Kassier werd toen de heer Grundel uit Oldenzaal maar in 1976 nam Johan Bosch deze taak over.
De Boerenleenbank kreeg er dus in ons dorp een concurrent bij en ook de CVB ging op zoek naar een ”eigen” onderkomen. Als noodoplossing werd eerst tijdelijk een verplaatsbaar gebouwtje neergezet op de hoek van de Spechtstraat en de Wielewaalstraat ( zie luchtfoto uit 1979) maar op 26 juni 1982 mocht pastoor F. van Hamersfeld een nieuw C.V.B.-kantoor openen aan de Lossersestraat. ( zie foto)
Dat zo’n kleine bank met een eenvoudige inrichting, voortkomende uit de vakbeweging bestaansrecht had in De Lutte is daarna wel gebleken want meer dan 20 jaar waren Johan en Fien Bosch het gezicht van de plaatselijke CVB-Bank hierbij sedert 1984 geassisteerd door Agnes Tigcheler. In 1997 stopten Johan en Fien Bosch hiermee en werd het beheer van de CVB overgenomen door Gerard Nijhuis/Nijhuis Financiële Dienstverlening.
Ook bij de C.V.B.Bank stonden de ontwikkelingen niet stil en omdat de ontwikkelingen als de bank voor de particulier op eigen kracht steeds moeilijker werd , was er in 1992 al een aansluiting tot stand gekomen met SNS/Reaal . Nadat ook de RegioBank, destijds onderdeel van de ING, aansluiting had gevonden bij de CVB-Bank werd de “naam” van het kleine Bankgebouwtje aan de Lossersestraat gewijzigd in Regio Bank maar wat bleef is …. een laagdrempelig Bankkantoortje in ons dorp waar men (nog) alle dagen binnen kan wandelen !
Tonnie Bekke

{backbutton}