Historische Vereniging DDM2018-06-13T09:30:03+00:00

Welkom bij de Historische Vereniging De Dree Marken.

De Historische Vereniging De Dree Marken is opgericht op 8 maart 1976. De vereniging beschikt over een eigen documentatie- en vergaderruimte in:

Dorpshoes Erve Boerrigter,
Plechelmusstraat 14

Het archief is opengesteld op vrijdag  van 18.30 tot 21.00 uur in de maanden september tot en met mei.

  • Doel van de vereniging
  • Werkgebied
  • Kernactiviteiten

  1. In kaart brengen van historisch waardevolle activiteiten.
  2. Zorgdragen voor het behoud van historisch waardevolle elementen.
  3. Verzamelen van historisch materiaal in de vorm van o.a. foto’s, oude registers en documenten.
  4. Vastleggen van historische veldnamen. Fotografisch vastleggen van cultuurhistorische elementen.
  5. Bevorderen van de belangstelling voor de historie binnen de gemeenschap

Het bestuur van De Dree Marken bedankt iedereen die tijdens de Rabo Clubkas Campagne 2018 op de DDM heeft gestemd. Ook bedankt zij de Rabobank die als resultaat van de stemming het fraaie bedrag voor de DDM beschikbaar stelde,