Historische vereniging De Dree Marken

 

Welkom bij de Historische Vereniging De Dree Marken

De Historische Vereniging De Dree Marken is opgericht op 8 maart 1976. De vereniging beschikt over een eigen documentatie- en vergaderruimte in Dorpshoes Erve Boerrigter.

Doel van de vereniging

Doel van de DDM is de studie van de lokale historie binnen en buiten de vereniging te stimuleren en historisch belangrijke zaken voor het nageslacht te bewaren.

Missie

De vereniging geeft onder leiding en supervisie van het bestuur uitvoering aan de doelstelling van de vereniging.
Hierin wordt ze bijgestaan door een aantal werkgroepen en/of commissies.
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan haar leden tijdens de jaarvergadering.

Kernactiviteiten

  • In kaart brengen van historisch waardevolle elementen;
  • Zorg dragen voor het behoud van historisch waardevolle elementen;
  • Verzamelen van historisch materiaal in de vorm van o.a. foto’s, oude registers en documenten;
  • Vastleggen van historische veldnamen;
    Fotografisch vastleggen van cultuurhistorische elementen;
  • Bevorderen van de belangstelling voor de historie binnen de gemeenschap.
    Werkgebied.

Het gebied waar de vereniging zich met name mee bezig houdt zijn de marken Beuningen, Berghuizen en De Lutte.

 

Wilt u lid worden?

Via deze link kunt u zich inschrijven als lid van de vereniging.