Activiteiten

Werkgroep Activiteiten

 

Doelstelling van de werkgroep.

Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden van de vereniging, om kennis uit te dragen in het kader van de doelstelling van de vereniging.

Uitvoering van de activiteiten.

De werkgroep geeft vorm aan haar doelstelling door de volgende activiteiten te ontplooien:

1. Onderzoek: marktverkenning van voor onze vereniging interessante lezingen of excursies.

2. Vastlegging: aantrekken van sprekers of excursieleiders.

3. Realisatie: jaarlijks organiseren van lezingen en excursies.

4. Publicatie:

  • artikel over de activiteit in ’n Hoesbreef;
  • inhoud van de activiteit beschikbaar stellen voor de website;
  • publicatie in de plaatselijke kranten en het dorpsblad.

Agenda en inhoud van de activiteiten.

De planning en inhoud van de activiteiten is te vinden in de Agenda.

Leden van de werkgroep.

Henk Westerik, Tonny Morsink en Jaap en Annemarie van Daalen.