Missie

Het doel

Het doel van onze vereniging is historische informatie te delen, te archiveren en te borgen met name voor het verzorgingsgebied van de historische vereniging “De Dree Marken.”

Dit houdt in:

  • In kaart brengen van historisch waardevolle activiteiten.
  • Zorgdragen voor het behoud van historisch waardevolle elementen.
  • Verzamelen van historisch materiaal in de vorm van o.a. foto’s, oude registers en documenten.
  • Vastleggen van historische veldnamen.
  • Fotografisch vastleggen van cultuurhistorische elementen.
  • Bevorderen van de belangstelling voor de historie binnen de gemeenschap.