Ria Nijhuis Koninklijk onderscheiden

Ria DDMRia heeft vanaf april 2003 tot april 2012 als voorzitter leiding gegeven aan een vereniging met ruim 750 leden. Daarnaast gaf zij richting aan het beleid en werkzaamheden van een zestal werkgroepen binnen de vereniging. Onder haar voorzittersschapg zijn o.a. doelstellingen per werkgroep opgesteld en met hen afgestemd. Daarnaast heeft ze nog een aantal jaren, met het wegvallen van de secretaris, het secretariaat er naast gedaan, in 2010 en 2011.

Ria was voor de Historische Vereniging De Dree Marken van grote waarde t.a.v. kennis en kunde en het ter tafel brengen van nieuwe ideeën, om de doelstelling van de vereniging doeltreffend te verwezenlijken.

Wij feliciteren haar dan ook van harte met de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.