Werkgroep Grensstenen

Werkgroepleden:

Tonnie Bekke (coördinator), Jos Oude Essink Nijhuis, Wilbert Kallenberg, Jan Olde Kalter, Gerard Rosink en Bert van der Wilk. Daarnaast is Peter Wester betrokken bij de activiteiten rond de grens van Beuningen en wordt Henk Koop (actief) geraadpleegd bij het precies in kaart brengen van de grenzen.

  

grenssteen

markesteen 1Binnen de historische vereniging “De Dree Marken” houdt de werkgroep grensstenen zich bezig met het inventariseren en beschermen van de stenen, waarmee in het verleden grenzen werden vastgesteld. Het gaat daarbij niet alleen om de grens tussen Nederland en Duitsland, maar vooral ook om de stenen, die de grens tussen de marken bepaalden. Daarnaast beoogt de werkgroep op markesteenlocaties waar de markesteen verdwenen is, een vervangende steen te plaatsen. Door bij de originele en vervangende markstenen een bordje met de (oude) naam van de steen en een toelichting te plaatsen, of door periodiek een zgn. laakgang te houden, gaan de stenen niet verloren.

Tevens ontwerpt de werkgroep bewegwijzerde fiets- en wandelroutes langs de markestenen. Hierdoor en door publicaties, infopanelen en apps raken ze bij een groter publiek bekend.

Projecten waar momenteel aan gewerkt wordt.
Afgeronde projecten.