Ontstaan van De Lutte

Wanneer de eerste bewoners zich vestigden in de omgeving van De Lutte is niet bekend maar wel dat op diverse plaatsen urnen, aardewerk en zelfs stenen bijlen zijn gevonden die dateren uit de zgn. steen- en ijzertijd en dat is ver voor de geboorte van Christus, het begin van onze jaartelling. Waren de eerste bewoners rondtrekkende jagers, later ging men het land bewerken en zich vestigen en zo ontstonden de eerste boeren-erven. Deze bewoners hadden uiteraard alle belang bij een vreedzaam samenleven met de buren (“noaberschap”) en zo ontstonden er buurtschappen of boerschappen met zgn. “gewaarde” erven. Dat waren de boeren/erven die naast het bezit van hun erf ook een stemrecht hadden op het gemeenschappelijk bezit van de omringende grond: de marke (grond).

De grenzen van deze marke-gronden is later in oude geschriften vastgelegd en ook het beheer ervan in zgn. markeboeken. Ook bij onze historische vereniging De Dree Marken is hierover het nodige terug te vinden voor belangstellenden, m.n. in het 3-Marken boek.

De Lutte was zelfs zo’n uitgestrekte marke dat deze was onderverdeeld in een 4-tal heurnes, t.w. de Elfterheurne, de Roorderheurne, de Moltherheurne en de Hengelheurne. Onze “buren” waren toen de marken Losser, Lonneker, Berghuizen, Beuningen en Rossum/Volthe. Lange tijd was De Lutte op deze wijze een vrij zelfstandige gemeenschap, maar bij de komst van keizer Napoleon veranderde dat drastisch. De marken werden opgeheven en samengevoegd tot gemeenten en zo ontstond de gemeente Losser.
Via deze link vindt u uitgebreide info over De Lutte.