Stenen leggen langs de grens van De Lutte en Beuningen

Zoals bekend is de werkgroep grensstenen al enige tijd bezig met het weer in kaart brengen van de oorspronkelijke grenzen van de Marke Beuningen. Het onderzoek naar de zuidgrens met de Marke De Lutte is afgelopen najaar afgerond. Aan de hand van oude kaarten is daarbij vastgesteld dat er op 21 locaties in 1652 nog grensaanduidingen lagen. Meestal waren dit veldkeien, maar soms ook palen, met name in het veengebied dicht bij de Duitse grens. Bij het veldonderzoek heeft de werkgroep 9 stenen teruggevonden en moesten er op 12 locaties vervangende stenen worden geplaatst.
Op vrijdagmorgen 4 maart j.l. heeft de werkgroep met behulp van de gemeente Losser op de meeste plaatsen deze vervangende grensstenen gelegd.
Met een vrachtwagen van de gemeente Losser zijn op die morgen eerst stenen bij diverse adressen gehaald. Onder meer bij de oud-voorzitter van DDM Rob Swennenhuis. Vervolgens is de vrachtwagen langs verschillende locaties gereden om daar stenen te leggen. Omdat sommige locaties niet met een vrachtwagen zijn te bereiken, zijn een aantal stenen op een verzamelplek gelegd. Met behulp van omwonenden zullen die stenen in het voorjaar op hun plek worden gelegd.
Het plaatsen van de steen bij de brug van de Lutterzandweg over het Omleidingskanaal werd in bijzijn van wethouder Harrie Nijhuis van de gemeente Losser uitgevoerd. Hierbij was ook de nodige pers aanwezig.
In diverse media is nadien aandacht besteed aan deze activiteit van de werkgroep Grensstenen van De Dree Marken.”