Presentatie markestenenroute Marke Berghuizen.

cheque MarkestenenOp donderdag 1 juni 2017 werd door het RABO Coöperatiefonds een cheque aangeboden aan de Historische vereniging De Dree Marken i.v.m. het realiseren van het zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed.

Markestenen representeren een geschiedenis van honderden jaren en maken daardoor een onlosmakelijk deel uit van ons cultureel erfgoed. Tegelijkertijd hebben we moeten constateren dat er met name de laatste jaren veel markestenen verdwenen zijn.

Inmiddels zijn er naast de 17 originele stenen 21 herplaatst op, zo mogelijk, de originele plek.

Via informatieborden worden de markestenen en de markegrenzen onder de aandacht gebracht. Met een prachtige fietsroute en wandelroute langs de markestenen wordt het beeld compleet en toegankelijk voor inwoners van Oldenzaal en omstreken alsmede voor toeristen. Zo kan iedereen weer genieten van deze eeuwenoude markeringen van de grenzen van marke Berghuizen; grenzen die eeuwenlang “het buitengebied” van Oldenzaal bepaald hebben.

Penningmeester Jan Tijman op Smeijers van de Historische vereniging De Dree Marken mocht uit handen van de heren Richard de Way (l) en Carlo van Langen (r), namens RABO Twente Oost, een fantastische cheque van maar liefst  € 5.000,– in ontvangst nemen.

Dit geweldige bedrag werd door de Rabobank beschikbaar gesteld vanuit het RABO coöperatiefonds. Mede dankzij deze financiële bijdrage is het mogelijk om dit project te realiseren.

DDM dankt RABO hiervoor hartelijk, mede namens alle leden.

{backbutton}