Panelen bij de Fietsknooppunten in de gemeente Oldenzaal (2018-2020) 

De werkgroep was betrokken bij het invullen van de achterzijde van de panelen die op fietsknooppunten binnen de gemeente Oldenzaal staan. Het Routenetwerken Twente, die deze borden verzorgt heeft o.a. aan de gemeente Oldenzaal gevraagd om mee te denken over de invulling van de achterzijde van deze borden. Omdat de gemeente historische elementen uit de omgeving van het betreffende bord in beeld wil brengen is de werkgroep betrokken geraakt bij deze invulling.

In 2020 zijn deze borden geplaatst.

Door op de foto te drukken bij elk bord kan men een schaalbare versie te zien krijgen van de achterkant. Op de voorkant staan het bord van het Route Netwerk.

1 Achterkant knooppunt 35 foto 2De achterzijde van het paneel op fietsknooppunt 35 aan de Oude Ootmarsumsestraat kruispunt N343, N736
Op dit paneel wordt een item gewijd aan de Pastoorssteen, die aan de Oldenzaalsestraat ligt tegenover het huis waar aan het begin van de 19de eeuw pastoor Bloemen woonde. Deze pastoor was van 1806 tot 1841 pastoor in Oldenzaal en kon in 1810 de Plechelmusbasiliek opnieuw inwijden voor de Rooms-katholieke inwoners van Oldenzaal. Daarnaast wordt de oude stoomtramlijn besproken die in het begin van de 20ste eeuw van Oldenzaal naar Denekamp liep.

 

 

2 Achterkant wandelpaneel bij de Höfte foto 2De achterzijde van het Wandelpaneel op de Graven Es bij De Höfte.
Op dit paneel staat het Natuur en Milieu-Educatieve Centrum De Höfte centraal, maar wordt ook een item besteed aan het Rondje Oldenzaal. Dit rondje met groen-witte bewegwijzering volgt in grote lijnen de markegrens van Berghuizen en wordt daarom ook als Loakgang aangeduid. Gelukkig was er net ook nog ruimte om aandacht te besteden aan ons boekje “Loakgang rond Oldenzaal” dat in 2017 is uitgekomen en als achtergrond dient voor de wandelaars en fietsers die het rondje maken.

 

3 Achterkant knooppunt 36 foto 2De achterzijde van het paneel op fietsknooppunt 36 aan de Oosterikweg /Weerselosestraat
Op dit paneel wordt een item gewijd aan de Marken en één aan de Markegrenzen. Omdat dit bord ook te zien is als het startpunt van de fietsroute langs de grenzen van de Marke Berghuizen, het zogenaamde “Rondje Oldenzaal”, is hier aandacht besteed aan ons boekje Loakgang rond Oldenzaal. Dit boekje kan de fietser als achtergrond gebruiken bij zijn fietstocht.

 

4 Achterkant knooppunt 37 foto 2De achterzijde van het paneel op fietsknooppunt 37 aan de Schipleidelaan
Op dit bord wordt aandacht besteed aan de sporen uit de prehistorie in de wijk de Thij. Zowel de grafheuvels als de verschillende opgravingen uit de bronstijd en de steentijd krijgen de nodige aandacht.

 

 

5 Achterkant knooppunt 32 foto 2De achterzijde van het paneel op fietsknooppunt 32 in het Hulsbeek
Op dit paneel wordt de geschiedenis van de uitkijktoren besproken die op de heuvel stond, niet ver van waar het knooppuntbord staat. Ook krijgt de markesteen, die op die heuvel ligt de nodige aandacht.

 

 

6 Achterkant knooppunt 34 foto 1De achterzijde van het paneel op fietsknooppunt 34 aan de Harinksweg
Op dit paneel staat de geschiedenis van de spoorlijn Almelo –Salzbergen centraal, die in 1865 is geopend. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de markesteen die oorspronkelijk op het tracé van de spoorlijn lag. Bij de spoorwegovergang is nu een vervangende steen geplaatst.

 

 

7 Achterkant knooppunt 73 2 foto 2De achterzijde van het paneel op fietsknooppunt 73 aan de Brandsweg/Tankenbergweg
Op dit paneel, dat in de gemeente Losser ligt, wordt in eerste instantie aandacht besteed aan het voormalige café-restaurant de Tankenberg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het “Rookhuis” dat op de markegrens lag.

 

 

8 Achterkant knooppunt 73 1 foto 2De achterzijde van het paneel op fietsknooppunt 73 aan de Bentheimerstraat/Tankenbergweg
Op dit paneel, dat aan de Bentheimerstraat staat, worden twee stenen die in de directe omgeving op de markegrens van Berghuizen liggen, besproken. Het gaat om de Grant steen en de steen aan het Crûssels kamp.

 

paneel 30De achterzijde van paneel 30 (1) aan de Visschedijkweg dicht bij het viaduct over de A1

Op dit paneel wordt aandacht besteed aan de handelsgeschiedenis van Oldenzaal. Bovendien wordt de herkomst van de naam van het industrieterrein het Hazewinkel nader toegelicht.

 

 

paneel 30 2De achterzijde van paneel 30-2 aan de Visschedijkweg dicht bij de brug over de Jufferbeek

Op dit paneel aandacht voor de geschiedenis van de Hanzestad Oldenzaal en voor het retentiegebied van de Jufferbeek.

 

paneel 31De achterzijde van paneel 31 aan de Visschedijkweg op de hoek bij de Kleibultweg

Op dit paneel aandacht voor de naam Visschedijk, die ook in het Markeboek van De Lutte voorkomt en voor Oldenzaal als Hanzestad.

 

 

paneel 33De achterzijde van paneel 33 aan de Bornesedijk hoek Binnenweg

Op dit paneel aandacht voor de locatie van de Oldenzaalse galg en Huttenkloas, die aan deze galg ter dood werd gebracht.

 

paneel 80De achterzijde van paneel 80 aan de Noordergrensweg hoek Lederboerweg

Op dit paneel krijgt de Bergwönnersteen aandacht, die iets verderop ligt aan de Noordergrensweg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het vliegveld Twente.

 

 

paneel 95De achterzijde van paneel 95 aan de kruising van de Visschedijkweg en de Zandsteenweg

Op dit paneel aandacht voor aandacht voor de geschiedenis van de Pannekoekenplas. Bovendien wordt een anekdote verteld over de steen in het Bartelinksveld. Deze steen is te zien vanaf het viaduct over de A1 als je in N.W.-richting kijkt.