Markegrens van Berghuizen 2014-2020

markestenen Berghuizen

De werkgroep Grensstenen van De Dree Marken is de afgelopen jaren bezig geweest met het project “Markestenen Berghuizen, zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed”. Bij de Loakgang, aan het begin van het project, bleken op 17 van de 49 markesteenlocaties nog originele stenen aanwezig te zijn. De werkgroep is er in geslaagd op 28 markesteenlocaties, waar de originele steen verdwenen was, een vervangende steen te plaatsen. Daarmee liggen op maar liefst 45 van de 49 markesteenlocaties van de Marke Berghuizen nu weer markestenen. Op de 4 overgebleven locaties is dat niet zinvol of mogelijk.

Bij alle markestenen is een infobordje geplaatst. Daarnaast zijn er op enkele prominente plekken grotere infopanelen geplaatst met informatie over de markestenen en foto’s van deze stenen.

In samenwerking met Routenetwerken Twente zijn een fiets- en wandelroute ontwikkeld: Rondje Oldenzaal geheten, die globaal de grens van Marke Berghuizen volgt. Bij deze fiets- en wandelroute is een boekje verschenen “Loakgang Rond Oldenzaal” met veel informatie en foto’s van wat je onderweg allemaal tegenkomt en dat is heel veel! Het boekje is verkrijgbaar bij Tourist Info Oldenzaal en Tourist Info De Lutte.

Tevens zijn er (gratis) app’s beschikbaar met alle informatie over de markestenen en begeleidende app’s bij de fiets- en wandelroute. Deze app’s zijn te vinden bij izi.TRAVEL, alsmede ook in de app IVN Routes. Zoek op deze sites met zoekterm Oldenzaal en dan vind je verdere informatie over de app’s. In beide gevallen geldt dat je het beste resultaat krijgt door eerst bij Google Play Store of Apple Store de app’s van izi.TRAVEL en IVN Routes op je smartphone te downloaden. Daarna zoek je binnen die app’s op Oldenzaal.

Het gehele project heeft veel ondersteuning gekregen van de Gemeente Oldenzaal en enkele andere sponsoren.

Ter afronding van het project zijn drie documenten vervaardigd:

  1. Een beknopt overzicht van alle markestenen met de basisinformatie over deze stenen. Dit overzicht vindt u hier.
  2. Een uitgebreid overzicht met achtergrondinformatie, verhalen en foto’s van alle markestenen. Dit overzicht vindt u hier.
  3. Een brochure met foto’s en korte beschrijvingen van de markestenen en Wigboldpalen op de grenzen van Marke Berghuizen met daarbij ook een aantal verhalen over de stenen. Verder wordt in een aantal intermezzo’s ingegaan op diverse aspecten van het gehele project. De brochure vindt u hier.