Kroniek van De Lutte

kroniek van de LutteIn dit boekje zijn de aantekeningen van pastoor J. Geerdink uit De Lutte vastgelegd.

Geerdink heeft in de periode dat hij in De Lutte pastoor was een “dagboek” bijgehouden.

Zijn aantekeningen en een stuk geschiedenis wat hij heeft beschreven is in dit boekje te lezen.

Het boekje is in herdruk uitgegeven door De Dree Marken. (Inmiddels uitverkocht)
Het oorspronkelijk boek was een uitgave van de Oldenzaalse Oudheidkamer.