Invulling op de achterkant van de panelen bij fietsknooppunten

Achterkant knooppunt 37 foto 2Leden van onze werkgroep grensstenen waren de afgelopen jaren actief betrokken bij het invullen van de achterkant van de informatiepanelen van het fiets- en wandelnetwerk Twente, die aan de randen van de gemeente Oldenzaal te vinden zijn. Er zijn onlangs een aantal achterzijden gereedgekomen die men kan bekijken als de fietsroutes van het Routenetwerk Twente worden gevolgd.

De gemeente Oldenzaal, die verantwoordelijk is voor de achterzijde van de panelen, vond het van belang dat aandacht zou worden besteed aan items uit de geschiedenis van de directe omgeving, zodat dit erfgoed meer zichtbaar en bekend wordt voor de inwoners van Oldenzaal in zijn algemeenheid en voor de buurtbewoners in het bijzonder, alsmede voor de toeristen.

Onze werkgroep heeft meegedacht over de items, die op de panelen aan de orde moesten komen en ook teksten en foto- en kaartmateriaal aangeleverd. Op de panelen die nu aan de fietsroutes staan prijkt daarom nu ook het logo van DDM.

Voor nadere informatie over deze panelen klik op deze link.