In Memoriam Jan Swennenhuis (Eenmoal hoaldt ’t op)

Jan Swennenhuis vertellerJans gezondheid was broos, maar zijn geest was nog jeugdig. Hij wilde nog zoveel, maar het lichaam kon zijn gedrevenheid niet meer bijbenen.
Als Historische vereniging De Dree Marken verliezen we in hem een markant figuur.

Jan was bestuurslid van 1994 tot 2003. Vanaf de 1e vergadering heeft hij zich ingezet om een ledenorgaan uit te gaan brengen. Nog in datzelfde jaar 1994 viel de 1e uitgave van n Hoesbreef bij de leden op de mat. Jan heeft er in hoge mate toe bijgedragen dat er ieder kwartaal een waardevolle uitgave van “zienen Hoesbreef” tot stand kwam. Het moest een ledenorgaan zijn, van en voor de leden. Inhoudelijk met historische feiten, maar ook met gedichten, sagen, legenden en verhalen uit de Dree Marken; Beuningen, Berghuizen en De Lutte.

Jan was iemand waarbij het Twents in hart en nieren zat, bowisse. Niet voor niets dat een deel van de inhoud van n Hoesbreef in goed leesbaar Twens is. Hij gaf cursussen “Hoe schrief ie Twents?”, om toch de taal zoveel mogelijk in stand proberen te houden. Hij heeft daar in 2014 de Twentse Taalprijs mee gewonnen. Jan was ook de initiator van onze jaarlijkse dialectavond, die altijd druk bezocht werd. Net als de kerstverhalen, die zich meestal in en om De Lutte afspeelden, trok volle zalen. Hij bezat een vertelkunst die weinigen gegeven is.

We verliezen in Jan een vraagbaak, een vriend, een ras verteller.
Wat blijft is de herinnering aan een man die verknocht was aan zijn geboortestreek. De vele verhalen die zijn vastgelegd in boekjes en geschriften. Zo blijft hij voortleven binnen onze Historische vereniging De Dree Marken. We zullen hem missen, Jan Swennenhuis, maar nooit vergeten. (augustus 2016)

{backbutton}