In memoriam Hennie Lesscher

Hennie LesscherHennie, die op 4 december 2018 is overleden, was bestuurslid en voorzitter van onze vereniging De Dree Marken van 1990 tot 2003. Hennie heeft zich met volle overgave ingezet om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken; studie van de lokale historie binnen en buiten de vereniging te stimuleren en historisch belangrijke zaken voor het nageslacht te bewaren en uit te dragen.
Tijdens zijn voorzitterschap is hier o.a. vorm aan gegeven door verdere inrichting van diverse werkgroepen. Ook is hij mede initiatiefnemer van ons ledenorgaan dat sinds oktober 1994 elk kwartaal verschijnt. Mede hierdoor heeft hij een ledengroei meegemaakt van 75 naar ruim 600 leden. Elk 50e lid kreeg van hem een vleesschaal aangeboden. Hennie was een punctueel en gedreven voorzitter.
Wij zijn Hennie veel dank verschuldigd voor de 13 jaren dat hij onze voorzitter was.
Wij wensen Annie en familie veel sterkte toe.