In Memoriam Harry Booijink 1942-2021

Harry BooijinkMet respect willen we Harry Booijink gedenken, een man die veel heeft betekend voor De Dree Marken als geheel, maar vooral als aanspreekpunt voor Beuningen.

Ook voor ons kwartaalblad De Hoesbreef en de werkgroep Dialect kon je altijd een beroep op hem doen. Vragen werden gesteld en door hem beantwoord. In de Hoesbreef zijn dan ook meerdere verhalen van hem opgenomen.

Veel kennis had hij van ons dialect, het liefst sprak hij dat ook in onze Dree Marken, maar wel altijd met de opmerking: ik doo’t wa in miene eagen moodersproak, ik kom oet Vasse. Maar dat was geen probleem. Diverse verhalen heeft hij verteld op de jaarlijkse dialectavond.

In maart 2016, de dialectmaand, vertolkte hij de sage: Het spook van ’n Taankenbearg. Samen met zijn vrouw Ans had hij zich verkleed als een spook, dat wel even kwam vertellen wat zoal onze aandacht vroeg in ons Twente.

Bijzonder is het dat hij in de dialectmaand, maart 2021, afscheid moest nemen van zijn zinvolle leven.

We zullen aan hem terugdenken als een man met kennis van Twente en zijn geschiedenis in woord en geschrift. Iemand die met veel humor verhalen kon vertellen met een boodschap. Een man waarop je een beroep kon doen bij vragen uit onze vereniging. Harry, bedankt!

Wij wensen Ans, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om te leven met dit grote verlies.

Namens werkgroepen dialect en ‘n hoesbreef
Gerda Maseland-Nijhuis