In memoriam Frans Scholten

Dinsdag 13 februari 2024 bereikte ons het droeve bericht dat Frans Scholten op 2 februari is overleden.
Frans was al een tijdje ziek, maar hoopte met aangepaste medicatie er toch weer bovenop te komen. Helaas heeft een dubbele longontsteking zijn lichaam dermate gesloopt dat hij, na een opname in het hospice, de ongelijke strijd niet heeft kunnen overwinnen.

Frans heeft zich ruim 33 jaar voor onze vereniging ingezet. Met name om de geschiedenis van de erven in Beuningen uit te zoeken en voor publicatie beschikbaar te stellen. Alle hoofdstukken van het boek Beuningen Oost zijn afgerond, alleen de inhoudsopgave en de verantwoording moesten nog afgerond worden. Helaas heeft hij dat niet meer kunnen volbrengen.

Ook heeft hij regelmatig een bijdrage geleverd met artikelen voor ons ledenorgaan n Hoesbreef.
Wij zijn Frans heel veel dank verschuldigd en missen in hem een man met een schat aan informatie. We gaan hem enorm missen.
Wij wensen zijn zoon Frank en de naaste familie heel veel sterkte toe nu hij niet meer in hun midden is.