In Memoriam Frans Broekhuis

Frans BroekhuisEen bijzonder mens is oet de tied.

Frans is dinsdag 2 juni getroffen door een hartinfarct en heeft dit, ondanks een intensieve behandeling op de IC, niet overleefd. Hij is in de ochtend van vrijdag 5 juni gestorven.

Frans heeft 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de DDM. Hij was 17 jaar het aanspreekpunt voor het beheer van ons archief. Voor al deze werkzaamheden zijn we hem veel dank verschuldigd.

Ook heeft hij, door zijn, soms onnavolgbare en op eigen wijze van handelen, een aantal projecten met historische waarde weten te realiseren. Denk hierbij aan de realisatie van de Sproakstee bij huize Grunder, of aan het herstel van de Preakstool aan de Kruisseltlaan.

Ook heeft hij vele artikelen voor ons ledenorgaan ’n Hoesbreef aangeleverd en lezingen verzorgd.
We verliezen in hem een gedreven persoonlijkheid, die veel voor De Dree Marken betekend heeft.
Wij wensen Ine en familie veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.