Aankondiging Digitale presentatie WO II

Door Jaap en Annemarie van Daalen is een digitale presentatie gemaakt, waarin u via deze link zeer veel informatie kunt vinden m.b.t. de 2e Wereldoorlog en de bevrijding.

Deze presentatie bestaat uit een aantal thema uitzendingen van NPO-Focus over de 2e Wereldoorlog. Hieraan zijn toegevoegd de herinneringen aan de crisis en oorlogsjaren in en om De Lutte.
Recent zijn nieuwe militaire archieven gedigitaliseerd over de meidagen van 1940. Een aantal van deze archiefstukken over de inval van de Duitsers bij de Poppe zijn in de presentatie verwerkt.

Via linkjes in de presentatie krijgt u de informatie ter beschikking.