De Lutt deur de joarn hen

fotoboek 1Het 1e fotoboekje met foto’s en beschrijving van historische gebouwen, personen of activiteiten.

Het boekje bevat enkele onvolkomenheden.
De erata die bekend zijn, zijn:
blz. 37: J. Grote Punt (Beuningen) moet zijn G. Grote Punt (De Lutte)
blz. 60: Deze Saksische boerderij stond vroeger aan de Lutterzandweg en is na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. De vrouw op de foto is Jannoake Beawerborg Meu’j.
blz. 61: De vrouw op de fotois Lear Schasfoort van het erve Sanderman.
blz. 64: Hendrik Olde Hartman moet zijn Hendrik Hartman. Zuster Jannaoke is zuster Sienke.
blz. 65: Tiehuis i.p.v. Tielhuis.
blz. 74: De foto stamt niet uit 1940 maar plm. van 1950.