Boeiende gastsprekers op DDM-lezing in het Dorpshoes

Op uitnodiging van de werkgroep Activiteiten van De Dree Marken verzorgden Willem van Heek en Geert Bekkering donderdag 29 februari een lezing in dorpshoes Erve Boerrigter. Voor een gehoor van circa twintig belangstellenden verzorgden beide gastsprekers hun boeiende verhaal. Waar de één dat zonder ondersteuning van digitale hulpmiddelen deed (Van Heek) maakte de ander (Bekkering) wel gebruik van een laptop én een scherm om zijn verhaal visueel kracht bij te zetten.
Voor de pauze vertelde Willem van Heek onder meer over het familieleven in zijn kinderjaren, de stad Enschede en de buitengebieden die vaak voor een bescheiden bedrag werden aangekocht door de textielfabrikanten. Hij lardeerde zijn verhaal met diverse vermakelijke anekdotes over de uitstapjes naar zijn pa’s berg (de Paasberg) en het Hakenberg (‘waar de weg een haakse afslag heeft’).
Het tweede deel van deze luisteravond kwam voor rekening van de eveneens uit Enschede afkomstige Bekkering. Hij ging met name in op een door hem vertaald boek. Een boek over het leven in deze contreien na de Vrede van Münster. Een tijd van jaarmarkten en schuttersfeesten, maar ook van de galg, de pest en het geloof. Beide gastsprekers werden door de aanwezigen met een warm applaus beloond voor hun bijdrage aan deze geslaagde avond.