Bankzaken in De Lutte (1)

BoerenleenbankMozaiek Rabobank

Het beeld van de Hellehond kijkt al vele jaren naar een fraai mozaïekwerk in de muur aan de overzijde van de straat waarin vroeger de RABO-bank was gevestigd maar het bankwezen in ons dorp kent een langere voorgeschiedenis .
Toen aan het einde van de 19e eeuw door een crisis vele boeren in geldproblemen kwamen begon een Duitse burgemeester met de naam F.W.Raiffeisen met de oprichting van een Bank waar men geld kon lenen van grotere boeren die wel veel bezit hadden. In Nederland werd dit voorbeeld opgevolgd en ontstonden er de zgn. boerenleenbanken of -zoals in Duitsland – Raiffeisenbanken.
Het bestuur werd vaak gevormd door de boeren die voldoende geld hadden om dit uit te lenen aan de minder bedeelden. Het werden coöperatieve verenigingen waarvan men lid kon worden en het bestuur stelde een “kassier” aan die de zaken moest regelen en ook zelf moest zorgen voor een kantoorruimte.

In De Lutte werd in 1909 een Boerenleenbank opgericht en schoolmeester van Kessel werd toen als eerste kassier aangesteld : een dubbelfunctie dus !
In de loop der jaren veranderde echter wel het een en ander in het geldverkeer. Ook het (niet agrarische) bedrijfsleven zocht contact met de Boerenleenbanken en de Raiffeisenbanken evenals de gezinnen die het loon niet meer contant kregen maar via een bank waar ze ook konden sparen en lenen. De Boerenleenbanken en Raiffeisenbanken groeiden uit tot grote financiële instellingen met een hoofdbestuur en ….. fusies.
Ook in De Lutte kon het kassierswerk geen duo-baan meer zijn en nadat Ben Heupink in 1958 was aangesteld als een nieuwe kassier en hij begon in twee kamers bij de familie Nijhuis op de hoek Hanhofweg/Bentheimerstraat ( thans woning van Gerda Maseland) Als snel werden daarna plannen ontwikkeld voor de bouw van een “eigen” nieuw kantoor midden in het dorp en ook uitgevoerd . In de zomer van 1959 werd het nieuwe bankgebouw aan de Dorpsstraat geopend door burgemeester J.P.AM.van de Sandt en in het woonhuis erboven ging “kassier” Ben Heupink wonen. In de voorgevel werd toen het fraaie mozaïekwerk onthuld gemaakt door glazenier Jan Schoenaker uit Oldenzaal .
Maar…. de Bankwereld stond niet stil. Op landelijk niveau fuseerden de Centrale Coöperatieve Boerenleenbank en de Centrale Raiffeisenbank tot de RABO-bank en het nieuwe hoofdbestuur drong er op aan dat dit ook op plaatselijk niveau zou gebeuren. Dit ging echter niet overal even vlot – zoals in de gemeente Losser – want het waren tenslotte toch coöperatieve verenigingen waarover de zeggenschap bij de leden ligt.
Toch kwam het in 1981/82 tot een fusie tussen de in Losser gevestigde Raiffeisenbank en (onze) Boerenleenbank die inmiddels de naam “Twentezoom” had gekregen omdat men nevenvestigingen had in Losser, Overdinkel en Glanerbrug. G.H.Calis en G.B.M.Heupink werden als directeuren benoemd van de “nieuwe” Rabo-bank, gevestigd in Losser en in november 1982 werd het vernieuwde Rabo-kantoor aan de Dorpsstraat heropend en werd Jan Kok hier aangesteld als kantoorhouder.
Maar….. opnieuw gingen de ontwikkelingen en fusies verder ! Op 1 januari 2000 werd gefuseerd met de Rabo-bank Oldenzaal en in 2008 werd het kantoor in De Lutte gesloten.
Wat bleef was een pinautomaat en……het fraaie moziëkwerk in de gevel als herinnering aan een stukje geschiedenis van het Bankwezen in ons dorp.
Tonnie Bekke

{backbutton}