100 jaar De Wilmersberg, een zoektocht in verschillende archieven

In het najaar 2022 hebben wij overleg met Githa van Vilsteren van het Landgoed De Wilmersberg.
In 2023 is het 100 jaar geleden van de villa is gebouwd.
Er komt een gedenkboek en Githa vraagt de medewerking van de DDM.
In het archief van de DDM zijn hierover geen documenten aanwezig.
Wij hebben daarna de volgende archieven geraadpleegd.

1. Kadaster

Bernard Blijdenstein kocht vanaf 1912 gronden op de Oldenzaalse stuwwal (een deel van de Koppelboer).
Tot 1755 behoorden deze gronden aan erve Nijhuis en waren eeuwenlang beleend door het Klooster Werden.
Blijenstein liet in 1914 op het hoogste punt een theekoepel bouwen.
In 1921 vond aanbesteding van de bouw van een villa plaats.
Foeke Kuipers is de architect, het park- tuin ontwerp van Hendrik Copijn.
De villa wordt het Nijehuss genoemd, een verwijzing naar de erve.

2. Bouwtekeningen

Dochter Wies Blijdenstein trouwt in 1923 met H.J. van Heek en zij laten de villa De Keizer bouwen in Boekelo door dezelfde architecten. Volgens de huidige eigenaren heeft ene Ferdie Deinum, kleinzoon van de opzichter van Kuipers Willem Nieuwenhuis, bouwtekeningen bewaard.
Ferdie stelt de bouwtekeningen van het Nijehuss ter beschikking aan de DDM.

Het archief van de Twentse Textiel Families in de villa Zonnebeek te Enschede vinden wij foto’s van de familie Blijdenstein-Stroink.

3. 50e Penning (aangifte onroerend goed belasting)

In 1755 zijn er twee aangiften gedaan van de verkoop van de helft van erve Nijhuis.
In het archiefvan het Landgericht Oldenzaal vinden wij in 1755 het protocol van de verkoop van een helft van erve Nijhuis met o.a. een brief van de Abt Klooster Werden, die toestemming geeft voor de verkoop van “Das neue Nienhaus und Wilhelmsberg”.

4. Klooster Werden

Het archief van Klooster Werden is grotendeels gedigitaliseerd.
Hierin vinden wij de originele leenbrieven.
Een leenbrief van 1383 vermeldt de naam van het goed “Nienhaus unde Wilhelmsberghe” dat werd bestuurd vanuit de Monkinkhof in Elveter (de latere Monninkhof in Elfterheurne).

Henk Koop en Gerrit Welberg hebben een aantal leenbrieven getranscribeerd.

5. Privé archief Agfra Holding

In dit archief bevindt zich de onderhandse akte van verkoop van de 2e helft van erve Nijhuis in 1755 aan Bernardus Nieuwenhuis en een leenbrief van Friedrich Wilhelm von Pruissen uit 1805.
Deze brief is de inspiratie geweest voor de naam van het Landgoed De Wilmersberg in 1991.

6. De Presentatie

Met behulp van bovenstaande archieven is een digitale presentatie gemaakt over de bouw van de villa het Nijehuss in De Lutte op de Oldenzaalse stuwwal en de bewoners de familie Blijdenstein-Stroink.

https://storage.net-fs.com/hosting/7704154/4/ (werkt niet op een computer)

In ‘n Hoesbreef 2023/3 komt een artikel van Henk Koop en consorten over erve Nijhuis en de Wilmersberg.

Tip
Voeg de presentatie toe aan het startscherm van je mobiel of tablet.
Bij de 1e start wordt een lokale kopie van de presentatie gemaakt om efficiency reden.
Je kunt deze download annuleren.