n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 1-2021

Column 

gedicht: De Plietsie

De Lutte: Afscheid broeder Sjaak

Zuid-Berghuizen: Snieders Hendrik

Beuningen: Loa Sien

Wat Jan Swennenhuis ons naliet: Oet de school klappen (2)

Woar bis du der een van ...

Uit het rijke Roomsche Leven

In Memoriam: Harry Booijink

Historie van verdwenen boerenplaatsje Loa in Beuningen (2 en 3)

Wigboldpalen op de oude grens van Oldenzaal, de binnengrens van de marke Berghuizen

Hoe twee Pruisische koningen een verdere vernieling van Twente voorkwamen. (1)

Mededelingen van het bestuur

 

kaft 2021 1

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Bentheimerstraat 33,

7587 ND  De Lutte.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 1-2021 is 1 januari 2021.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink