n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 1-2020

Column: Bevrijding en herdenking

Gedicht: Hello God

Wat Jan Swennenhuis ons naliet (12)

Joan Gelderman, verzetsman

Luchttorpedo op de Koppelboer

Spoorwegstaking in de Leemsteeg

Aantekeningen verstrekt door Gerrit Olthof

Ooggetuige verslag door Jan Lentfert

De kanonnen in de Eekte

Johan Brookhuis op Papoea Nieuw-Guinea

De belevenissen van een Oldenzaalse jongen

Oorlogsalfabet

Oorlog in de lucht ...

Hongerkinderen 1944

Betsy Koertshuis-Reijmer vertelt:

Was 3 april 1795 ook een Bevrijdingsdag?

Naar Djocja

Gerard Beuvink verzetsstrijder in Esscharen

Oorlogsverhalen oet de Wewwelstad

Angst, vreugde en diepe droefheid

Meert verdeent het ....

Dialectavond 2020

Activiteiten voorjaar 2020

 

HB 2020 1

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Bentheimerstraat 33,

7587 ND  De Lutte.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 2-2020 is 1 april 2020.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink