n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 2-2019

Voorwoord

Beschrijving foto's omslag

Gedicht: Muskes

Een parlementaire enquête uit 1890

Wat was er loos in de Melterheurne....

Weet ie ze nog?

Tuin... en wat dies meer zij.

Gerard van ’n Elsmös vertelt (24)

Wat Jan Swennenhuis ons naliet: (9)

Het Venterink deel 1

De rechtszaak van de drie Jannen (2) 

Wat vinden zij van de Hoesbreef bij de 100e uitgave?

Mededelingen van het bestuur

Onthulling panelen op 30 juni

Vooraankondiging Open Monumentendag 2019

Recente activiteiten

Activiteiten voorjaar 2019

Hoesbreef 2019 2

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Bentheimerstraat 33,

7587 ND  De Lutte.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 3-2019 is 1 juli 2019.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 5 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink