n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 4-2020

Column 

Kerstgedacht

Noord Berghuizen

De Lutte

Beuningen: Wandeling langs Dinkel

Van de scheidende voorzitter

Los Hoes met achterheerd

Getuigenverklaring

Maakmoalsbreef

Middelkaamps Hanna

De Zieners

Woar bis du d'r een van.

Wigboldpalen

Wat Jan Swennenhuis ... ons naliet

Mirwintyerwandeling

Speuren naar ... Loa

Nieuwe leden en Bestuursmededelingen

 

kaft 2020 4

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Bentheimerstraat 33,

7587 ND  De Lutte.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 1-2021 is 1 januari 2021.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink