n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 3-2019

Hanna van Hendrik, een gevecht om het bestaan

In Memoriam, Christien Grunder-Olde Nordkamp

De Lutte-Zuid Berghuizen-Beuningen

Kuierproat, Annie Lesscher

Het Venterink deel 2

Hernieuwing der Doopbeloften 1951

Leven en werken in Oldenzaal 1890 deel 2

Nieuwe wandelroutes en informatiepanelen

Wat Jan Swennenhuis ons naliet 10

Driewerf Jan Schoenaker in De Lutte

Zorg in de marke

Mededelingen van het bestuur

Joa wee'k wa, Harry Nijhuis

Jubileum SV De Lutte, Carlo van Langen

Jubileum De Lutte, Jan Olde Kalter

Oude Horeca in de Dree Marken

Activiteiten: Monumentendag 2019

 

Hoesbreef kaft 2019 3

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Bentheimerstraat 33,

7587 ND  De Lutte.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 4-2019 is 1 oktober 2019.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 5 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink