n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 1-2019

Veurwoord

Gedicht veurjoar

Beschrijving foto’s omslag

Gedicht: Voorbij…Veurbie

In Memoriam: Hennie Lesscher

Wat Jan Swennenhuis ons naliet: (8)

Dialectoavond 2019

Twents Volksleed

Gerard van ’n Elsmös vertelt (23)

Marke Berghuizen: Zichtbaar, …. (4)

Kothman 100 jaar een “hoeskamer”

Jan Lentfert, rijinstructeur

De rechtszaak van de drie Jannen

Ingezonden brief keuters en dagloners

Lezing Jan Olde Kalter

Mededelingen van het bestuur

Activiteiten voorjaar 2019

voorpagina n Hoesbreef 002 350

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Bentheimerstraat 33,

7587 ND  De Lutte.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 2-2019 is 1 april 2019.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 5 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink