n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 2-2021

Column: Ons dialect dreigt ...

De Lutte: Gezin Laans Teun en Siena

Beuningen: Drinkwater voor Beuningers

Noord Berghuizen: Erve Spit en zijn katersteden

Op de fiets noar Kaewel 1959

Wat Jan Swennenhuis ons naliet: Oet de school klappen (3)

Koetjes

Twee Pruisische Koningen en Twente (2)

Toon Tijdhof, Toon van 'n Botterstoom

Uit de krant het Centrum: Kerkconsecratie in De Lutte

Caspar Jacobs een Zouaaf uit De Lutte

Vroagen steet vri'j

Het verdwenen erf Loa (3)

Reactie op de column over de wolf in Hoesbreef 1-2021

Heide is cultuurlandschap (1)

Reuwers Keampke

 

kaft hoesbreef 2021 2

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Jhr. van Coeverdenstraat 18,

7576 ZL Oldenzaal.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 3-2021 is 1 juli 2021.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink