n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 3-2020

Column 

Gedicht: Corona

In Memoriam Frans Broekhuis

Foto Beuningen

Foto Berghuizen

Foto De Lutte

G.O.D.

Panelen

De rechtzaak van de 3 Jannen

Schutters Heerm

Haaz'n Hanna

Jan Sw.: Oet de school klappen.

De Joodse gemeenschap WO II

Open Monumentendag

Mededelingen van het bestuur

 

omslag Hoesbreef 2020 3

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Bentheimerstraat 33,

7587 ND  De Lutte.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 4-2020 is 1 oktober 2020.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink