n Hoesbreef verschijnt doorgaans één keer per kwartaal.
Alle leden ontvangen dit ledencontactorgaan gratis.

Korte omschrijving van de inhoud van het laatste nummer 2-2020

Column Het Schone Oosten

Gedicht: 2020

De Lutte: familie Schopbarteld

Hoe de Kerk in Beuningen ...

De herdenkingssteen Chris Gelderman

Gedicht: 1945 - 2020

Josie een kind uit de Oorlogswinter 1944

Naar Djocja 2

Het erve Schutte in Berghuizen

Gedicht: Dauwtrappen

Jan Sw.: De Marke, de leu en het etten.

Gebeurtenissen rond het erve Scholte...

Erve Oosterbroek

Mededelingen van het bestuur

 

hoesbreef 2020 2 kaft

Copy aanleveren

Copy voor ’n Hoesbreef moet uiterlijk 2 maanden vóór de verschijningsdatum worden gezonden aan:

Historische Vereniging De Dree Marken,

t.a.v. redactie ’n Hoesbreef,

Bentheimerstraat 33,

7587 ND  De Lutte.

Of bij voorkeur via het e-mailadres: .

Uiterste inleverdatum materiaal Hoesbreef nr 3-2020 is 1 juli 2020.

 

Eerdere uitgaven van onze Hoesbreew, ouder dan 1 jaar, vindt u onder Archief > Hoesbreef.

 

Werkgroepleden:

Miep Koekenberg, Gerda Maseland, Jan Olde Kalter, Hennie Kok en Hans Lenderink