Kaartje Marke Beuningen en deel Marke De LutteDe werkgroep is in 2018 begonnen om de grenzen van de Marke De Lutte en de Marke Beuningen weer zichtbaar te maken. Op de grens van de Marke De Lutte met de Marke Rossum zijn 3 stenen teruggevonden en in januari 2020 van informatiebordjes voorzien.

Op de grens van Marke De Lutte met Marke Volthe zijn 2 stenen teruggevonden en zijn op 2 locaties vervangende stenen geplaatst. Bij deze vier stenen zijn in januari 2020 informatiebordjes geplaatst. Bij een loakgang in juni 2019 zijn nog twee locaties aan deze grens teruggevonden, waar helaas geen stenen meer lagen. Op deze locaties zijn op 16 oktober 2020 vervangende stenen geplaatst.