Back to Top

Project Wigboldgrens Oldenzaal 2018-2020

Wigboldpaal

Op maandag 2 november heeft de werkgroep Grensstenen van De Dree Marken in samenwerking met Gemeente Oldenzaal zeven fraai uitgevoerde Bentheimerzandstenen grenspalen geplaatst op de Wigboldgrens van Oldenzaal. (zie de foto's en de flyer). Via deze link kunt u de film bekijken.

Het wigboldrecht, dat vooraf ging aan het stadsrecht, stond aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van Oldenzaal als stad. Met het wigboldrecht bevrijdden de Oldenzalers zich langzamerhand van de horigheid. Zo kwam bijvoorbeeld de erfenis van overledenen aan de erfgenaam toe en niet meer aan de heer. Verder mochten mensen van buiten zich in Oldenzaal vrij vestigen. De Wigboldpalen, die de grens markeerden van het gebied waar het Wigboldrecht gold, vertegenwoordigen daarom een zeer belangrijk stuk cultureel erfgoed van Oldenzaal.

Het Wigbold strekte zich uit tot buiten de stadsmuren en stadspoorten. Het woorddeel wig heeft te maken met het Germaanse begrip wik, een omheind gebied. Wik of vik komt terug in namen als Varvik, Kavik, Wigger en in plaatsnamen als Winterswijk, Wijk bij Duurstede. Bold is een oud woord voor recht. De eeuwenoude Wigboldgrens werd tussen 1818 en 1877 de gemeentegrens van Oldenzaal.

In een document uit 1642 staan de zeven locaties waar Wigboldstenen stonden, beschreven: “Anno 1642 den 23 Julij, Burgemren mette Gemeensluijde die Wichbot Steene gevisiteerd ende bevonden op d’olde plaetsen”.

locaties WigboldpalenLocaties Wigboldpalen

Op de nu geplaatste Wigboldpalen staat het stadswapen van Oldenzaal. Bij binnenkomst van het Wigbold (de Wigboldstenen stonden veelal bij toegangswegen naar de stad) word je zo verwelkomd door de gezegende groet van een bisschop! Op de schuine bovenkant van de Wigboldpaal zit een infobordje met een plattegrond van het Wigbold en de beschrijving uit 1642 van de betreffende steen.

Met dit project heeft de werkgroep Grensstenen weer zichtbaar gemaakt wat aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van Oldenzaal als stad lag, het Wigbold.

Over de Wigboldgrens is, zoals hier eerder al vermeld, een flyer gemaakt met een wandel- en fietsroute langs de palen. De flyer is o.a. bij de toeristische informatiepunten in Oldenzaal en De Lutte gratis verkrijgbaar.

Daarnaast heeft de werkgroep de nodige publiciteit over het project gemaakt.

In de Glimlach zijn 4 artikelen, voorzien van afbeeldingen, gepubliceerd: een artikel, voorafgaand aan het plaatsen, een artikel over de plaatsing, een artikel over de wandel- en fietstocht langs de Wigboldpalen en een stukje op de gemeente-pagina van de Glimlach over de plaatsing. In Tubantia heeft een kort artikel met foto gestaan over de plaatsing. Tenslotte hebben Jos Oude Essink Nijhuis en Wilbert Kallenberg een artikel over de Wigboldgrens in onze Hoesbreef en in Ons Oldenzaal verzorgd. En heeft Wilbert Kallenberg een video- presentatie gemaakt voor de Boeskoolkerstspecial. Deze video is uiteindelijk niet uitgezonden, maar staat wel op YouTube.

Met subsidies van het Boeskoolfonds, RABObank en de gemeente Oldenzaal is dit project tot stand kunnen komen. Met de gemeente Oldenzaal, die een forse bijdrage heeft levert, zijn afspraken gemaakt over beheer en onderhoud.

Terug