Back to Top

Project Wigboldgrens Oldenzaal 2018-2020

Wigboldpaal

Op maandag 2 november heeft de werkgroep Grensstenen van De Dree Marken in samenwerking met Gemeente Oldenzaal zeven fraai uitgevoerde Bentheimerzandstenen grenspalen geplaatst op de Wigboldgrens van Oldenzaal. (zie de foto's en de flyer). Via deze link kunt u de film bekijken.

Het wigboldrecht, dat vooraf ging aan het stadsrecht, stond aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van Oldenzaal als stad. Met het wigboldrecht bevrijdden de Oldenzalers zich langzamerhand van de horigheid. Zo kwam bijvoorbeeld de erfenis van overledenen aan de erfgenaam toe en niet meer aan de heer. Verder mochten mensen van buiten zich in Oldenzaal vrij vestigen. De Wigboldpalen, die de grens markeerden van het gebied waar het Wigboldrecht gold, vertegenwoordigen daarom een zeer belangrijk stuk cultureel erfgoed van Oldenzaal.

Lees meer...

Markegrens van Berghuizen 2014-2020

markestenen BerghuizenDe werkgroep Grensstenen van De Dree Marken is de afgelopen jaren bezig geweest met het project “Markestenen Berghuizen, zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed”. Bij de Loakgang, aan het begin van het project, bleken op 17 van de 49 markesteenlocaties nog originele stenen aanwezig te zijn. De werkgroep is er in geslaagd op 28 markesteenlocaties, waar de originele steen verdwenen was, een vervangende steen te plaatsen. Daarmee liggen op maar liefst 45 van de 49 markesteenlocaties van de Marke Berghuizen nu weer markestenen. Op de 4 overgebleven locaties is dat niet zinvol of mogelijk.

Lees meer...

Panelen bij de Fietsknooppunten in de gemeente Oldenzaal (2018-2020) 

De werkgroep was betrokken bij het invullen van de achterzijde van de panelen die op fietsknooppunten binnen de gemeente Oldenzaal staan. Het Routenetwerken Twente, die deze borden verzorgt heeft o.a. aan de gemeente Oldenzaal gevraagd om mee te denken over de invulling van de achterzijde van deze borden. Omdat de gemeente historische elementen uit de omgeving van het betreffende bord in beeld wil brengen is de werkgroep betrokken geraakt bij deze invulling.

In 2020 zijn deze borden geplaatst.

Lees meer...

Grens tussen de Marke De Lutte en Marke Lonneker

Alle markestenen op deze grens zijn geïnventariseerd en de recente situatie gefotografeerd. De dreemarkensteen 19.20.32, die “verborgen” zit onder de wortels van berkebomen en markesteen (19)20-32-01 die in de veenachtige bodem verzakt is, zijn weer zichtbaar gemaakt.

Onthulling Snippertsteen

Op 15 februari 2014 is de Snippertsteen die ligt op de grens van de Luttermarke, de Lossermarke en deLonnekermarke onthult. De steen wordt in 1651 in het Luttermarkeboek genoemd.
Een filmpje van de onthulling staat op You Tube en ziet u hieronder...