Werkgroepleden:

Tonnie Bekke, Gerard Rosink, Wilbert Kallenberg, Bert van der Wilk, Jos Oude Essink Nijhuis en Jan Olde Kalter

  

grenssteen

Binnen de historische vereniging “De Dree Marken”houdt de werkgroep grensstenen zich bezig met het inventariseren en beschermen van de stenen, waarmee in het verleden grenzen werden vastgesteld. Het gaat daarbij niet alleen om de grens tussen Nederland en Duitsland, maar ook om de stenen, die de grens tussen de marken bepaalden. Door bij zo’n steen een bordje met een toelichting te plaatsen, of door periodiek een zgn. laakgang te houden, gaat die kennis niet verloren en raken ze bij een groter publiek bekend. Daarbij kan het ook helpen om de oude naam, die zo’n steen vroeger had, weer naar voren te brengen, of om een naamloze steen zelfs een historische verantwoorde naam te geven. Op die manier wordt er een bijdrage geleverd aan het behoud ervan.

Project Wigboldgrens Oldenzaal-Berghuizen 2020-heden

Wigboldsteenlocaties OldenzaalDe wekgroep is bezig om de Wigboldgrens rondom Oldenzaal voor de gemeenschap zichtbaar te maken door het plaatsen van een zevental "wigbold" palen.
Subsidie aanvragen lopen hiervoor en met de gemeente Oldenzaal, die een forse bijdrage levert, worden constructieve besprekeningen gevoerd en werkbare afspraken gemaakt. Indien alles vlot verloopt kan het project in 2020 of 2021 gereed zijn.

 

 

 

Project Markestenen van Berghuizen 2012-2019

markesteenIn deze periode is de groep zeer actief bezig geweest met het opsporen c.q. herontdekken van de loak- ofwel markestenen op de diverse plekken van de oude markegrens.

  • • Markegrens De Lutte – Berghuizen. Hier werd steen 2022-13 in de houtwal tussen de Postweg en het Lossers voetpad (fam.Breukers) terug gevonden, iets vrijgemaakt en gefotografeerd. Steen 2022(32)-15 nabij de Duivelsdijk hebben we (nog) niet kunnen vinden die dag.Plannen voor 2013: Op zoek naar steen 2022-08 nabij de spoorwegovergang bij Koppelboerweg/Harinkweg en de stenen tussen de Bentheimerstraat en Denekamperstraat.
  • • Markegrens De Lutte en Berghuizen met Lonneker. Alle markestenen op deze grens zijn geïnventariseerd en de recente situatie gefotografeerd. De dreemarkensteen 19.20.32, die “verborgen” zit onder de wortels van berkebomen en markesteen (19)20-32-01 die in de veenachtige bodem verzakt is, zijn weer zichtbaar gemaakt. 
  • • Markegrens De Lutte – Rossum/Volthe. De steen 22.24-01, gelegen midden in het Roderveld, en steen 22.24-05 zijn weer herontdekt. Beide a.d.h.v. oude dia’s van Engelbertink uit Rossum. 
  • • Markegrens De Lutte – Losser. Ook de locaties van deze markestenen zijn weer voorzien van grote zwerfkeien.  
  • • Markegrenzen De Lutte – Beuningen. Als laatste is deze markegrens voltooid doordat na lang zoekwerk de laatste stenen gevonden zijn.

 

Onthulling Snippertsteen

Op 15 februari 2014 is de Snippertsteen die ligt op de grens van de Luttermarke, de Lossermarke en deLonnekermarke onthult. De steen wordt in 1651 in het Luttermarkeboek genoemd.
Een filmpje van de onthulling staat op You Tube en ziet u hieronder...