Werkgroepleden:

Tonnie Bekke, Gerard Rosink, Wilbert Kallenberg, Bert van der Wilk, Jos Oude Essink Nijhuis en Jan Olde Kalter

 

 

grenssteen

Binnen de historische vereniging “de Dree Marken”houdt de werkgroep grensstenen zich bezig met het inventariseren en beschermen van de stenen, waarmee in het verleden grenzen werden vastgesteld. Het daarbij niet alleen om de grens tussen Nederland en Duitsland, maar ook om de stenen, die de grens tussen de marken bepaalden. Door bij zo’n steen een bordje met een toelichting te plaatsen of door periodiek een zgn. laakgang te houden gaat die kennis niet verloren en raken ze bij een groter publiek bekend. Daarbij kan het ook helpen om de oude naam die zo’n steen vroeger had weer naar voren te brengen of om een naamloze steen zelfs een historische verantwoorde naam te geven. Op die manier wordt er een bijdrage geleverd aan het behoud ervan.

 

Activiteiten werkgroep grensstenen 2012/2013

In deze periode is de groep (m.n. Gerard Rosink en Tonnie Bekke) verder gegaan met het opsporen c.q. herontdekken van de loak- ofwel markestenen op de diverse oude markegrenzen en wel met de volgende resultaten:

 

• Markegrens De Lutte – Berghuizen. Hier werd steen 2022-13 in de houtwal tussen de Postweg en het Lossers voetpad (fam.Breukers) terug gevonden, iets vrijgemaakt en gefotografeerd. Steen 2022(32)-15 nabij de Duivelsdijk hebben we (nog) niet kunnen vinden die dag.Plannen voor 2013: Op zoek naar steen 2022-08 nabij de spoorwegovergang bij Koppelboerweg/Harinkweg en de stenen tussen de Bentheimerstraat en Denekamperstraat

 

• Markegrens De Lutte en Berghuizen met Lonneker. Alle markestenen op deze grens zijn thans (opnieuw) geïnventariseerd en de recente situatie gefotografeerd. Omdat we vermoedelijk kunnen “mee-liften” bij Monumentenwacht met een subsidieaanvraag voor de Judithhoeve hebben we gesproken met de Historische Kring Losser en de Stichting Sociëteit Enschede-Lonneker om twee markestenen beter herkenbaar te maken, t.w. de dreemarkensteen 19.20.32, die “verborgen” zit onder de wortels van berkebomen en markesteen (19)20-32-01 die in de veenachtige bodem verzakt is. Beiden liggen langs de grens van het Oldenzaalse veen. Alle partijen, incl. de rentmeester van dit gebied, vonden het een goed idee en willen meewerken. We wachten thans op een prijsopgaaf van de fa. Heebing. Verder kunnen we bekijken of een en ander haalbaar is en uiteraard zal ook het bestuur dan worden ingelicht.

 

• Markegrens De Lutte – Rossum/Volthe. Op 7 november j.l. hebben we steen 22.24-01 gelegen midden in het Roderveld weer herontdekt en op 20 november is ook steen 22.24-05 weer herontdekt. Beide a.d.h.v. oude dia’s van Engelbertink uit Rossum. Beide stenen moeten nog wat beter vrijgemaakt worden van de overwoekerende begroeiing, waaraan Natuurmonumenten wel wil meewerken. Plannen; Informatiebordjes plaatsen bij twee stenen op deze markegrens, die gelegen zijn aan een openbaar(fiets)pad, t.w. : aan de Paasbergweg/Tramweg en de Everlooweg .

 

• Markegrens De Lutte – Losser. Op 26 maart j.l. gesprek gehad met Dhr.Loos (Honingloweg) die beweerde dat de steen in de Rechters Kampe bij de Bethlehemsbeek nog aanwezig moet zijn. Plan: Voorjaar/zomer 2014 ter plekke “prikken”.

 

• Markegrenzen De Lutte – Beuningen en de markegrens van Berghuizen om Oldenzaal heen. Hier zijn geen acties ondernomen de afgelopen tijd.

 

Daarnaast hebben we helaas kennis moeten nemen van het besluit van Jan Oude Nijhuis om zich terug te trekken uit bestuur en werkgroep. Gelukkig heeft hij toegezegd ons met raad ( en daad?) te willen ondersteunen en twee keer zijn we ook al bij hem geweest voor een gesprek en om informatie want hij beschikt over een enorme kennis welke we niet graag verloren zien gaan.

 

Onthulling Snippertsteen

Op 15 februari 2014 is de Snippertsteen die ligt op de grens van de Luttermarke, de Lossermarke en deLonnekermarke onthult. De steen wordt in 1651 in het Luttermarkeboek genoemd.
Een filmpje van de onthulling staat op You Tube en ziet u hieronder...