Doelstellingen van de werkgroepen

Binnen De Dree Marken zijn diverse werkgroepen actief. Verschillende vrijwilligers besteden een deel van hun vrije tijd aan het in stand houden en uitbouwen van de doelstellingen van De Dree Marken. Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de werkzaamheden van de werkgroepen afzonderlijk. Elke groep heeft een coördinator die u kunt benaderen voor specifieke vragen en/of opmerkingen. Een overzicht van de leden van iedere werkgroep vindt u onder het sub tabblad Organisatie

Denkt u het leuk te vinden om ook deel te gaan uitmaken van een werkgroep, neem dan gerust eens contact op met de desbetreffende coördinator, want de Dree Marken kan bij elke werkgroep wel wat extra man- en vrouwkracht gebruiken.

 

Redactie ’n Hoesbreef

Doel van de werkgroep is de communicatie met en tussen alle leden van De Dree Marken op gang te brengen en te onderhouden door middel van een ledenorgaan primair over de activiteiten van de vereniging.

Contactpersoon: 

Gerda Maseland 

tel. 0541-552852

 

Werkgroep Foto's

Doel van de werkgroep is het verzamelen van foto’s welke voor ons werkgebied en/of leden van waarde zijn en het toegankelijk maken ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.

Contactpersoon:

Jan Tijman op Smeijers

tel. 0541-551796

 

Werkgroep Boerderijen en Genealogie

Doel van de werkgroep is het verzamelen en vastleggen van gegevens en bewoners van de erven en veldnamen welke voor ons werkgebied en/of leden van waarde zijn en het toegankelijk maken en kennisgeven aan de gemeenschap.

Contactpersoon:

Jan Tijman op Smeijers

tel. 0541-551796

 

Werkgroep Archief

Doel van de werkgroep is het verzamelen van gegevensbronnen welke voor ons werkgebied en/of leden van waarde zijn en het toegankelijk maken ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.

Contactpersoon:

Paul Smellink

tel. 0541-51796

 Werkgroep Activiteiten 

Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden van de vereniging om kennis uit te dragen in het kader van de doelstelling van de vereniging.

Contactpersoon:

Henk Westerik

tel. 06-33052820

  

Werkgroep Grensstenen 

Doel van de werkgroep is het opsporen, vastleggen en markeren van grensstenen ten behoeve van het nageslacht en ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.

Contactpersoon:

Tonnie Bekke

tel. 0541-551538

   

Werkgroep Dialect

Doel van de werkgroep is het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden van de vereniging om het in stand houden en kennis uit te dragen van ons Twentse dialect. Jaarlijks wordt er een dialectavond georganiseerd en zo mogelijk een kerstverhaal in het Twents.

Contactpersoon:

Ria Nijhuis

tel. 0541-552027

 

Groep Bidprentjes 

Doel van deze groep is het verzamelen en scannen van bidprentjes en het toegankelijk maken ter publicatie en kennisgeving aan de gemeenschap.

Contactpersoon:

Jan Tijman op Smeijers

tel. 0541-511366