Het doel van onze vereniging is historische informatie te delen, te archiveren en te borgen met name voor het verzorgingsgebied van de historische vereniging "De Dree Marken."

Dit houdt in:

  • In kaart brengen van historisch waardevolle activiteiten.
  • Zorgdragen voor het behoud van historisch waardevolle elementen.
  • Verzamelen van historisch materiaal in de vorm van o.a. foto’s, oude registers en documenten.
  • Vastleggen van historische veldnamen.
  • Fotografisch vastleggen van cultuurhistorische elementen.
  • Bevorderen van de belangstelling voor de historie binnen de gemeenschap