I.v.m. de coronacrisis zijn we genoodzaakt de jaarvergadering op een bijzondere wijze te organiseren.
We zijn van plan om op donderdag 22 oktober a.s. een jaarvergadering te houden met een beperkt aantal personen.
In de grote zaal kunnen i.v.m. coronamaatregelen max 20 personen plaatsnemen.
Dat zijn dan 15 leden en de bestuursleden.
Indien er teveel mensen komen die avond, zullen we, zodra de zaal “vol” is, de deuren moeten sluiten.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben die tijdens de vergadering aan de orde zouden moeten komen, stuur ons die dan van tevoren even toe.
Bij voorkeur via de mail naar de secretaris Henriette Reuver:
Wij zullen u daarna het antwoord hierop terugsturen.
Wij rekenen erop dat u begrip hebt voor de wijze waarop we de jaarvergadering dit jaar organiseren.
De agenda voor de jaarvergadering hebt u bij de toezending van ons ledenorgaan, ‘n Hoesbreef 2020-2, mogen ontvangen.