Back to Top

Openstelling archief

Helaas zijn we genoodzaakt het archief van de DDM vanaf 28-11-2021 tijdelijk te sluiten op de vrijdagavond voor bezoekers.
Dit vanwege de toenemende corona besmettingen en om verdere besmettingen tegen te gaan.
Mocht er toch behoefte zijn aan informatie uit ons archief dan kan er een afspraak gemaakt worden met Paul Smellink. Het bezoek kan dan op een doordeweekse dag tot 17.00 uur.
Zodra het archief weer toegankelijk is op de vrijdagavond zullen we dat hier melden.

Originele grenssteen ontdekt

20210918 114644Ontdekking originele grenssteen op de grens van de Marke Beuningen en de Marke Denekamp

Op 18 september 2021 heeft de werkgroep grensstenen samen met een delegatie van Heemkunde Denekamp een loakgang gemaakt langs de grens van de Marke Beuningen en de Marke Denekamp. Deze grens vormt nu nog de grens tussen de gemeenten Losser en Dinkelland. Bij deze zoektocht zijn locaties bezocht waar Heemkunde Denekamp al stenen had gevonden en locaties waar helaas geen grenssteen meer te vinden was. Naar één steen had deze organisatie tevergeefs gezocht en wel in de buurt van het voormalige hotel Kampbrug aan de weg van Oldenzaal naar Denekamp. Bij de loakgang hebben we nu aan de overzijde van de weg bij het voormalige hotel gezocht en vonden we op een dijkje aan de Kampsbeek de steen terug. Werkgroepslid Gerard Rosink zag de steen als eerste.

Informatiebordje geplaatst in het Roderveld

IMG 20210316 WA0002Informatiebordje over de grens tussen de Marke de Lutte en de Marke Volthe in het Roderveld.

De werkgroep grensstenen heeft in overleg met Natuurmonumenten een informatiebord ontworpen, dat geplaatst is aan de Palthedijk, op het punt waar vroeger de grens van de Marken de Lutte en Volthe werd overgestoken. Op het betreffende punt ligt nog een originele markesteen. Op het bord wordt informatie verstrekt over deze grens.

Open Monumenten Dag (OMD) 2021

Aangezien momenteel het coronavirus nog erg actief is, moeten we de activiteiten rondom de OMD aanpassen.
De OMD is op 11 en 12 september, maar onderstaande activiteiten kunt u ook daarna nog doen.

Het thema dit jaar is: “Mijn monument is jouw monument”.

Hier kun je natuurlijk van alles onder scharen. Daarom hierbij een aantal rondleidingen en fietstochten waar u gebruik van kunt maken.
(Graag horen we van u wat u er van vindt. Graag reactie naar: .)

1. Een digitale tocht langs gebouwen / "monumenten" in De Lutte.

Deze presentatie is te volgen als u deze link aanklikt: https://omd.historischekringlosser.nl/DeLutteDorpsplein/ 

We willen dit het komend jaar nog uitbreiden met een rondgang door Beuningen en Berghuizen.

2. Fietstocht langs “monumentale” plekken van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

Er is een fietstocht beschikbaar die langs 17 bijzondere plekken voert.
Van al die plekken is een korte beschrijving opgenomen in de flyer.
Deze flyer, met de fietsroute en de beschrijvingen, kan GRATIS afgehaald worden vanaf vrijdag 10 september in het Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.
Deze route is ook digitaal beschikbaar en te vinden in RouteYou. Als je zoekt op: Plaatsen van herinnering - De Lutte, dan vind je hem.

3. Een fietstocht langs Oude Horeca in de Dree Marken

De werkgroep Activiteiten van de Dree Marken heeft alle horecagelegenheden, die er ooit waren binnen de Dree Marken (Berghuizen, Beuningen en De Lutte), in beeld gebracht.
Op een kaart “Oude Horeca in De Dree Marken” staan 42 lokaliteiten, waarbij foto’s en een korte beschrijving zijn opgenomen. Ook deze kaart is af te halen in de Dorpsboerderij.
Er is ook een digitale kaart gemaakt. Op deze kaart staat een fietsroute langs nog bestaande horeca. Je kunt met de kaart de lokaliteiten vinden en bekijken of bezoeken. Link naar de kaart en de instructie.

Bestuurslid René Bentert overleden

René BentertIn de nacht van dinsdag 20 juli is René plotseling overleden.
Dat hij een broze gezondheid had, was alom bekend.
Maar dat je dan zo plotseling deze melding krijgt, dan word je daar stil en bedroefd van.

René was veur onze vereniging nen man met goeie ideeën.
Altied opgereumd, opgewekt positief, humoristisch. Hee brach reuring in de groep.
Hee was iemand dee de Twentse taal hoog in het vaandel har stoan.
Jaorluks was hee ok nauw betrökken bie de organisatie van n dialectoamd.
Wie verleast nen fijnen kearl en gewardeard bestuurslid, mer beholt de mooie herinneringen an hem.

Wij wensen familie en allen die hem lief hadden veel sterkte toe.

In Memoriam Harry Booijink 1942-2021

Harry BooijinkMet respect willen we Harry Booijink gedenken, een man die veel heeft betekend voor De Dree Marken als geheel, maar vooral als aanspreekpunt voor Beuningen.

Ook voor ons kwartaalblad De Hoesbreef en de werkgroep Dialect kon je altijd een beroep op hem doen. Vragen werden gesteld en door hem beantwoord. In de Hoesbreef zijn dan ook meerdere verhalen van hem opgenomen.

Veel kennis had hij van ons dialect, het liefst sprak hij dat ook in onze Dree Marken, maar wel altijd met de opmerking: ik doo’t wa in miene eagen moodersproak, ik kom oet Vasse. Maar dat was geen probleem. Diverse verhalen heeft hij verteld op de jaarlijkse dialectavond.

In maart 2016, de dialectmaand, vertolkte hij de sage: Het spook van ’n Taankenbearg. Samen met zijn vrouw Ans had hij zich verkleed als een spook, dat wel even kwam vertellen wat zoal onze aandacht vroeg in ons Twente.

Bijzonder is het dat hij in de dialectmaand, maart 2021, afscheid moest nemen van zijn zinvolle leven.

We zullen aan hem terugdenken als een man met kennis van Twente en zijn geschiedenis in woord en geschrift. Iemand die met veel humor verhalen kon vertellen met een boodschap. Een man waarop je een beroep kon doen bij vragen uit onze vereniging. Harry, bedankt!

Wij wensen Ans, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om te leven met dit grote verlies.

Namens werkgroepen dialect en ‘n hoesbreef
Gerda Maseland-Nijhuis

Markeboek Lemselo

markeboek LemseloHet markeboek van Lemselo is beschikbaar.

U kunt dit boek kopen voor € 27,50.
Te bestellen door een mail te zenden naar:
Heemkunde Weerselo:
Graag met het aantal, uw naam, adres en mailadres.
Meer info klik hier, en voor de flyer klik hier.

Manuscript ‘Schibboleth’ van Dick Buld nu ook in paperback

In deze bijlage het het inkijkexemplaar ‘Schibboleth’.

Het boek, een historische roman, speelt zich af in Twente en de Graafschap Bentheim in de periode 1939 – 1945.

Dick heeft langere tijd aan het boek gewerkt en zijn uiterste best gedaan om nauwgezet de gebeurtenissen te beschrijven. Hij heeft geen drukkerij gevonden die tot publicatie wilde overgaan. Vandaar dat hij besloten heeft om het op deze wijze aan eenieder beschikbaar te stellen.

Het was ook in paperback te bestellen via deze link. Dit geldt ook voor DDM-leden !!

Wigboldpalen geplaatst

WigboldpaalOp maandag 2 november heeft de werkgroep Grensstenen van De Dree Marken in samenwerking met Gemeente Oldenzaal zeven fraai uitgevoerde Bentheimerzandstenen grenspalen geplaatst op de Wigboldgrens van Oldenzaal. (zie de foto's en de flyer). Via deze link kunt u de film bekijken.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Gemeente Oldenzaal, Rabobank Twente Oost en het Boeskoolfonds.

Het wigboldrecht, dat vooraf ging aan het stadsrecht, stond aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van Oldenzaal als stad. Met het wigboldrecht bevrijdden de Oldenzalers zich langzamerhand van de horigheid. Zo kwam bijvoorbeeld de erfenis van overledenen aan de erfgenaam toe en niet meer aan de heer. Verder mochten mensen van buiten zich in Oldenzaal vrij vestigen. De Wigboldpalen, die de grens markeerden van het gebied waar het Wigboldrecht gold, vertegenwoordigen daarom een zeer belangrijk stuk cultureel erfgoed van Oldenzaal.

Steen staende op geene sijde van de Woortt Capelle

Lees meer...

Bidprentjes

Doordat een aantal personen helpen om van onze verzameling van 80.000 prentjes gegevens in een database te zetten, kunt u nu van 15.754 prentjes de gegevens opvragen.

Via allelei zoekgegevens, zoals naam, geboortedatum, overlijdensdatum, naam partner, etc. etc. krijgt u een lijst van prentjes die aan de zoekwaarde voldoen.

Indien u een datum invoert, worden de prentjes die aan de geboorte- en overlijdensdata voldoen getoond.

Het formaat om op datum te zoeken is: dd-mm-jjjj.

Indien u fouten aantreft, meld het en laat even weten wat de fout is, dan herstellen we dat in de volgende upload.

U vindt de prentjes onder de kop Archief, of via deze link.

Open Monumenten Dag (OMD) in 2020

De OMD vond op 12 en 13 september plaats, maar onderstaande activiteiten kunt u ook daarna nog doen.

De volgende activiteiten zijn mogelijk.

Wandeling door het Arboretum.

Het Arboretum is een prachtig monument met een schat aan verschillende bomen, struiken en planten.
Overal staan bordjes om informatie over de begroeiing weer te geven.
Het Arboretum is vrij toegankelijk en er kan aan alle eisen van het RIVM voldaan worden.

Houd voldoende afstand.

Ook is er een app om je in het Arboretum rond te leiden.
Deze vind je door Springer Route te kiezen in de app IZI.travel, of te googelen met: Springer Route, dan kom je er ook.
Het Arboretum is inmiddels eigendom van Natuurmonumenten. De presentatie in de bezoekersruimte is er niet meer.

Fietstocht langs “monumentale” plekken van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

Er is een fietstocht beschikbaar die langs 17 bijzondere plekken voert.
Van al die plekken is een korte beschrijving opgenomen in de flyer.
Deze flyer, met de fietsroute en de beschrijvingen, kan GRATIS afgehaald worden vanaf vrijdag 11 september in het Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.
Deze route is ook digitaal beschikbaar en te vinden in RouteYou. Als je zoekt op: Plaatsen van herinnering - De Lutte, dan vind je hem.

In Memoriam Frans Broekhuis

Frans BroekhuisEen bijzonder mens is oet de tied.

Frans is dinsdag 2 juni getroffen door een hartinfarct en heeft dit, ondanks een intensieve behandeling op de IC, niet overleefd. Hij is in de ochtend van vrijdag 5 juni gestorven.

Frans heeft 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de DDM. Hij was 17 jaar het aanspreekpunt voor het beheer van ons archief. Voor al deze werkzaamheden zijn we hem veel dank verschuldigd.

Ook heeft hij, door zijn, soms onnavolgbare en op eigen wijze van handelen, een aantal projecten met historische waarde weten te realiseren. Denk hierbij aan de realisatie van de Sproakstee bij huize Grunder, of aan het herstel van de Preakstool aan de Kruisseltlaan.

Ook heeft hij vele artikelen voor ons ledenorgaan ’n Hoesbreef aangeleverd en lezingen verzorgd.
We verliezen in hem een gedreven persoonlijkheid, die veel voor De Dree Marken betekend heeft.
Wij wensen Ine en familie veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Invulling op de achterkant van de panelen bij fietsknooppunten

Achterkant knooppunt 37 foto 2Leden van onze werkgroep grensstenen waren de afgelopen jaren actief betrokken bij het invullen van de achterkant van de informatiepanelen van het fiets- en wandelnetwerk Twente, die aan de randen van de gemeente Oldenzaal te vinden zijn. Er zijn onlangs een aantal achterzijden gereedgekomen die men kan bekijken als de fietsroutes van het Routenetwerk Twente worden gevolgd.

De gemeente Oldenzaal, die verantwoordelijk is voor de achterzijde van de panelen, vond het van belang dat aandacht zou worden besteed aan items uit de geschiedenis van de directe omgeving, zodat dit erfgoed meer zichtbaar en bekend wordt voor de inwoners van Oldenzaal in zijn algemeenheid en voor de buurtbewoners in het bijzonder, alsmede voor de toeristen.

Onze werkgroep heeft meegedacht over de items, die op de panelen aan de orde moesten komen en ook teksten en foto- en kaartmateriaal aangeleverd. Op de panelen die nu aan de fietsroutes staan prijkt daarom nu ook het logo van DDM.

Voor nadere informatie over deze panelen klik op deze link.

Digitale presentatie WO II

Door Jaap en Annemarie van Daalen is een digitale presentatie gemaakt, waarin u via deze link zeer veel informatie kunt vinden m.b.t. de 2e Wereldoorlog en de bevrijding.

Deze presentatie bestaat uit een aantal thema uitzendingen van NPO-Focus over de 2e Wereldoorlog. Hieraan zijn toegevoegd de herinneringen aan de crisis en oorlogsjaren in en om De Lutte.
Recent zijn nieuwe militaire archieven gedigitaliseerd over de meidagen van 1940. Een aantal van deze archiefstukken over de inval van de Duitsers bij de Poppe zijn in de presentatie verwerkt.

Via linkjes in de presentatie krijgt u de informatie ter beschikking.

In de presentatie is o.a. gebruik gemaakt van:

Storm uit het noorden : mobilisatie en Duitse inval in Twente 1939-1940
Cornelissen, C.B

Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-'45
Huurman, C

Jaarvergadering van 23 april uitgesteld

Zoals u zult begrijpen gaat de jaarvergadering niet door op 23 april as.

Deze datum was begin dit jaar al vastgesteld, maar het Coronavirus maakt het dat we de bijeenkomst moeten uitstellen.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we dat melden.

We gaan er van uit dat de vergadering zeker niet voor de zomervakantie gaat plaatsvinden.

Dit, om geen onnodige risico's te lopen met z'n allen.

Wij wensen u allen, blijf gezond.

Archief gesloten ivm coronavirus

I.v.m. de maatregelen om de uitbreiding van het coronavirus tegen te gaan, is besloten om het archief van De Dree Marken tot minimaal 6 april voor het publiek te sluiten.

Project -De Markestenen van Marke Berghuizen- afgerond

werkgroep markestenenDe werkgroep Grensstenen van De Dree Marken is de afgelopen jaren bezig geweest met het project “Markestenen Berghuizen, zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed”. Bij de Loakgang, aan het begin van het project, bleken op 17 van de 49 markesteenlocaties nog originele stenen aanwezig te zijn. De werkgroep is er in geslaagd op 28 markesteenlocaties, waar de originele steen verdwenen was, een vervangende steen te plaatsen. Daarmee liggen op maar liefst 45 van de 49 markesteenlocaties van de Marke Berghuizen nu weer markestenen. Op de 4 overgebleven locaties is dat niet zinvol of mogelijk.
Wilt u meer weten over de activiteiten, klik hiernaast: werkgroep grensstenen.

(Jan Olde Kalter ontbreekt op de foto.)

Historische markestenen Hakenberg gevonden

teruggevonden markesteenWandel je door Twente, dan vind je naast het wandelpad vaak dikke keien. Zwerfkeien als wegwijzers in het landschap. Het zijn dan geregeld markestenen die de verschillende marken vroeger van elkaar scheidden.
De werkgroep Grensstenen deed onlangs een mooie ontdekking op de loakgang langs de noord-oostgrens van de Marke De Lutte. Ze vonden maar liefst drie markestenen.
Ze lagen er al toen vorst-bisschop Bommen Berend het in Twente nog voor het zeggen had.

Voor meer informatie klik hier

Wilt u meer weten over de activiteiten langs de grens van de Marke De Lutte klik dan door naar de pagina van de werkgroep grensstenen.

Foto: TC Tubantia

De tweede “dank u wel” middag voor de vrijwilligers van de DDM.

AMG 8543IMG 8529IMG 8540IMG 8549IMG 8551IMG 8552IMG 8554IMG 8558IMG 8560IMG 8563IMG 8564IMG 8566IMG 8567IMG 8568IMG 8572IMG 8575IMG 8578IMG 8579Dit jaar hebben Henriette Reuver en Henk Westerik weer een passende activiteit weten te vinden.

We waren zaterdag 5 oktober te gast op de klootschietersbaan van KV Ons Genoegen en gingen op de sportieve toer!. Bij prachtig zonnig weer konden we al onze (verborgen) talenten ten toon spreiden op een geweldige groene baan! Ondanks de vele regen van de afgelopen periode lag de baan er perfect bij.

De organisatoren konden 17 vrijwilligers begroeten aan de Kleibultweg 33. Het programma was kort maar helder. Eerst even de nieuwtjes uitwisselen onder het genot van koffie en krentenwegge in een verwarmd clubhuis. Rob Swennenhuis, onze voorzitter, hield de kachel brandend!

Lees meer...

Terugblik op Open Monumenten Dag 2019

OMD 2019 De LutteOMD 2019 Olde WeghuisDe Open Monumenten Dag mag als zeer geslaagd worden aangemerkt.

Velen hebben gebruik gemaakt van de geboden informatie en hebben kennis genomen van de nog aanwezige lokaliteiten via de digitale app.

In het weekend van de OMD is deze app meer dan 400 keer is bekeken.

Bij café Olde Weghuis zijn 100 bezoekers langs geweest en de expositie “Onder de eiken” in De Lutte trok  ruim 150 geïnteresseerde bezoekers.

De kaarten, met een oplage van 2.500 stuks, waren bestemd voor de leden van de Historische vereniging De Dree Marken en voor de Historische Kring Losser. De overige kaarten zijn op de Open Monumentendag uitgedeeld aan het publiek.

Al met al een zeer geslaagde dag. Het smaakt naar meer!!  Er zijn plannen bij de organisatoren om dit project op een later tijdstip, door o.a. lezingen, nog meer bekendheid (lees podium) te geven.

Met de kaart en de app zijn de lokaliteiten ook nu nog te bekijken of te bezoeken. Link naar de kaart en de instructie.

Pagina 1 van 2