Back to Top

Project -De Markestenen van Marke Berghuizen- afgerond

werkgroep markestenenDe werkgroep Grensstenen van De Dree Marken is de afgelopen jaren bezig geweest met het project “Markestenen Berghuizen, zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed”. Bij de Loakgang, aan het begin van het project, bleken op 17 van de 49 markesteenlocaties nog originele stenen aanwezig te zijn. De werkgroep is er in geslaagd op 28 markesteenlocaties, waar de originele steen verdwenen was, een vervangende steen te plaatsen. Daarmee liggen op maar liefst 45 van de 49 markesteenlocaties van de Marke Berghuizen nu weer markestenen. Op de 4 overgebleven locaties is dat niet zinvol of mogelijk.

(Jan Olde Kalter ontbreekt op de foto.)

Lees meer...

Historische markestenen Hakenberg gevonden

teruggevonden markesteenWandel je door Twente, dan vind je naast het wandelpad vaak dikke keien. Zwerfkeien als wegwijzers in het landschap. Het zijn dan geregeld markestenen die de verschillende marken vroeger van elkaar scheidden.
De werkgroep Grensstenen deed onlangs een mooie ontdekking. Ze vonden maar liefst drie markestenen.
Ze lagen er al toen vorst-bisschop Bommen Berend het in Twente nog voor het zeggen had.

Voor meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-egheria/nieuws/historische-markestenen-hakenberg-gevonden

Foto: TC Tubantia

De tweede “dank u wel” middag voor de vrijwilligers van de DDM.

AMG 8543IMG 8529IMG 8540IMG 8549IMG 8551IMG 8552IMG 8554IMG 8558IMG 8560IMG 8563IMG 8564IMG 8566IMG 8567IMG 8568IMG 8572IMG 8575IMG 8578IMG 8579Dit jaar hebben Henriette Reuver en Henk Westerik weer een passende activiteit weten te vinden.

We waren zaterdag 5 oktober te gast op de klootschietersbaan van KV Ons Genoegen en gingen op de sportieve toer!. Bij prachtig zonnig weer konden we al onze (verborgen) talenten ten toon spreiden op een geweldige groene baan! Ondanks de vele regen van de afgelopen periode lag de baan er perfect bij.

De organisatoren konden 17 vrijwilligers begroeten aan de Kleibultweg 33. Het programma was kort maar helder. Eerst even de nieuwtjes uitwisselen onder het genot van koffie en krentenwegge in een verwarmd clubhuis. Rob Swennenhuis, onze voorzitter, hield de kachel brandend!

Lees meer...

Terugblik op Open Monumenten Dag 2019

OMD 2019 De LutteOMD 2019 Olde WeghuisDe Open Monumenten Dag mag als zeer geslaagd worden aangemerkt.

Velen hebben gebruik gemaakt van de geboden informatie en hebben kennis genomen van de nog aanwezige lokaliteiten via de digitale app.

In het weekend van de OMD is deze app meer dan 400 keer is bekeken.

Bij café Olde Weghuis zijn 100 bezoekers langs geweest en de expositie “Onder de eiken” in De Lutte trok  ruim 150 geïnteresseerde bezoekers.

De kaarten, met een oplage van 2.500 stuks, waren bestemd voor de leden van de Historische vereniging De Dree Marken en voor de Historische Kring Losser. De overige kaarten zijn op de Open Monumentendag uitgedeeld aan het publiek.

Al met al een zeer geslaagde dag. Het smaakt naar meer!!  Er zijn plannen bij de organisatoren om dit project op een later tijdstip, door o.a. lezingen, nog meer bekendheid (lees podium) te geven.

Met de kaart en de app zijn de lokaliteiten ook nu nog te bekijken of te bezoeken. Link naar de kaart en de instructie.

OMD Een fietstocht langs Oude Horeca in de Dree Marken

ScheperOp zondag 15 september staat de Open Monumentendag (OMD) in het teken van plaatsen van plezier.
De werkgroep Activiteiten van de Dree Marken heeft alle horecagelegenheden, die er ooit waren binnen de Dree Marken (Berghuizen, Beuningen en De Lutte), in beeld gebracht.
Zie ook het artikel in de TC Tubantia.
Op een kaart “Oude Horeca in De Dree Marken” staan 42 lokaliteiten, waarbij foto’s en een korte beschrijving zijn opgenomen.
Er is ook een digitale kaart gemaakt. Op deze kaart staat een fietsroute langs nog bestaande horeca. Je kunt met de kaart de lokaliteiten vinden en bekijken of bezoeken. Link naar de kaart en de instructie.

Foto genomen tussen (einde tolheffing, er staat geen slagboom) 1900 en 1922 (sloop van de tol)

Lees meer...

Onthulling infobord Mariakapel Zuid Berghuizen

bord markesteen Losservoetpad 0bord markesteen Losservoetpad 01bord markesteen Losservoetpad 1bord markesteen Losservoetpad 2bord markesteen Losservoetpad 3bord markesteen Losservoetpad 4bord markesteen Losservoetpad 5bord markesteen Losservoetpad 6bord markesteen Losservoetpad 8Op zondag 30 juni 2019 is in Zuid Berghuizen het informatiebord onthuld waarop veel informatie te lezen is over de plek aan het Lossers Voetpad waar de Mariakapel gebouwd is in 1948.
Bewoners van Zuid Lutte en Zuid Berghuizen waren erg blij dat in de Tweede Wereldoorlog dit gebied gespaard is gebleven van grote schade, daarom is met ingezameld geld de kapel gebouwd.
Ook is er informatie te lezen over de Landweer, een verdedigingswerk, vaak een grenswal, een diepe sloot, of doornenhaag.

Lees meer...

Bijdrage van SANH

SAHNVan de Stichting Algemeen Nut Hengelo hebben we een prachtige bijdrage ontvangen.
De voorwaarde waar we als stichting aan moeten voldoen, is dat we belangen behartigen op het gebied van historisch en cultureel erfgoed. Dat is zeker het geval.
De werkgroep boerderijen is bezig om de geschiedenis van alle erven binnen de 3 marken in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een viertal hangmapkasten nodig en een documentscanner, die grote hoeveelheden documenten kan scannen.
Al met al een behoorlijke kostenpost. We hebben hiervoor een bijdrage ontvangen van € 1.000,--.
Hiervoor zijn we de SAHN zeer erkentelijk.

RABO Clubkas Campagne 2019

1Rabo clubkas 20192bedrag 2019 RABOOp donderdagavond 18 april 2019 vond de bekendmaking van de RABO Clubkas campagne 2019 plaatst.

Voor De Dree Marken was dit opnieuw een groot succes.

Maar liefst 154 stemmen hebben we verworven, waarvoor we de stemmers op ons heel hartelijk voor willen bedanken.

Het heeft De Dree Marken € 662,20 opgeleverd, waarmee we ons aangegeven doel grotendeels kunnen verwezenlijken.

 

Ria Nijhuis Koninklijk onderscheiden

Ria DDMRia heeft vanaf april 2003 tot april 2012 als voorzitter leiding gegeven aan een vereniging met ruim 750 leden. Daarnaast gaf zij richting aan het beleid en werkzaamheden van een zestal werkgroepen binnen de vereniging. Onder haar voorzittersschapg zijn o.a. doelstellingen per werkgroep opgesteld en met hen afgestemd. Daarnaast heeft ze nog een aantal jaren, met het wegvallen van de secretaris, het secretariaat er naast gedaan, in 2010 en 2011.

Ria was voor de Historische Vereniging De Dree Marken van grote waarde t.a.v. kennis en kunde en het ter tafel brengen van nieuwe ideeën, om de doelstelling van de vereniging doeltreffend te verwezenlijken.

Wij feliciteren haar dan ook van harte met de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dialectavond 2019

12 freemde mannen12 gerard H12 H. BooijinkDe jaarlijkse dialectavond op woensdagavond 27 maart was wederom een groot succes. Ruim 120 leden genoten van een gevarieerd programma. Na het zingen van het Twents Volksleed in de versie van Jan Swennenhuis met muzikale ondersteuning van Harry Eulderink werd het programma vervolgd met een uitleg van Harry Nijhuis over de huidige status van het Twents. Na het verhaal van Jan Swennenhuis over zijn Tante Trui, verteld door Gerda Maseland-Nijhuis, was het de beurt aan het duo Twee Freemde Mannen. Dit onderdeel viel erg in de smaak bij het publiek, verrassend en actueel.

Lees meer...

Lezing annexatie (Zuid) Berghuizen door Oldenzaal

lezing JOK 21 maart 2019 0lezing JOK 21 maart 2019 1lezing JOK 21 maart 2019 2lezing JOK 21 maart 2019 3Op donderdag 21 maart hield Jan Olde Kalter in boerderij Stakenbeek een lezing over de geschiedenis van Zuid-Berghuizen. Een lezing over de historie vanaf het prille begin tot en met de inlijving bij Oldenzaal.
Het was een zeer interessante lezing en er was een grote en enthousiaste opkomst. Niet alleen Berghuizenaren die er nog wonen, maar ook velen daarbuiten.
Jan benadrukte nog eens het belang van het vergaren en documenteren van de historie en verzocht eenieder die hieraan een bijdrage kan leveren contact op te nemen met De Dree Marken.

Aan het eind van de lezing werd Jan bedankt door Henk Westerik, contactpersoon van de werkgroep activiteiten, en werd hem een attentie aangeboden.

In memoriam Hennie Lesscher

Hennie LesscherHennie, die op 4 december 2018 is overleden, was bestuurslid en voorzitter van onze vereniging De Dree Marken van 1990 tot 2003. Hennie heeft zich met volle overgave ingezet om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken; studie van de lokale historie binnen en buiten de vereniging te stimuleren en historisch belangrijke zaken voor het nageslacht te bewaren en uit te dragen.
Tijdens zijn voorzitterschap is hier o.a. vorm aan gegeven door verdere inrichting van diverse werkgroepen. Ook is hij mede initiatiefnemer van ons ledenorgaan dat sinds oktober 1994 elk kwartaal verschijnt. Mede hierdoor heeft hij een ledengroei meegemaakt van 75 naar ruim 600 leden. Elk 50e lid kreeg van hem een vleesschaal aangeboden. Hennie was een punctueel en gedreven voorzitter.
Wij zijn Hennie veel dank verschuldigd voor de 13 jaren dat hij onze voorzitter was.
Wij wensen Annie en familie veel sterkte toe.

In memoriam Jan Oude Nijhuis

Jan Oude NijhuisDonderdag 22 februari 2018 bereikte ons het droeve bericht dat Jan Oude Nijhuis plotseling is overleden.
Jan was al een tijdje ziek, maar na een revalidatietraject bij Gereia, is Jan afgelopen week verhuisd naar De Molenkamp voor verder herstel.

Jan heeft zich als voormalig bestuurslid van onze vereniging enorm ingezet voor het bewaren en voor het nageslacht beschikbaar maken van historisch materiaal.
Jan was een van de medeoprichters van De Dree Marken. Hij heeft van 1976 tot 2013 deel uit gemaakt van het bestuur.

Lees meer...

Hellehondsdagen 2017

2017 07 16 HHD 2017 12017 07 16 HHD 2017 22017 07 16 HHD 2017 3Het weekend van 13 t/m 16 juli 2017 stond dorp De Lutte in het teken van de 40e editie van de Hellehondsdagen. Een dorpsfeest voor De Lutte waarin zoals gebruikelijk vele activiteiten werden georganiseerd voor zowel  jong als oud.  Zoals te doen gebruikelijk hadden we op de zondagsmarkt voor onze vereniging een mooi plaatsje toegewezen gekregen door de organisatie. Een plekje waar we de laatste jaren met veel plezier onze historische feiten in en rond om de Lutte voor het voetlicht konden brengen.

Lees meer...

Berghuizen in beweging

2017 07 09 Berghuizen in beweging 1Zondag 9 juli 2017 waren we weer present bij “Berghuizen in beweging”

We hadden een plaatsje in de boerderij waar we naast documentatiemateriaal, fotoboeken, ook een doorlopende fotosessie presenteerden.

De fotoboeken en fotosessie werden aangeleverd door Jan Olde Kalter.
Alhoewel we niet in de loopronde stonden was er toch veel belangstelling.

Paul Smellink zorgde voor de bij behorende foto’s.

2017 07 09 Berghuizen in beweging 22017 07 09 Berghuizen in beweging 32017 07 09 Berghuizen in beweging 4

Presentatie markestenenroute Marke Berghuizen.

cheque MarkestenenOp donderdag 1 juni 2017 werd door het RABO Coöperatiefonds een cheque aangeboden aan de Historische vereniging De Dree Marken i.v.m. het realiseren van het zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed.

Markestenen representeren een geschiedenis van honderden jaren en maken daardoor een onlosmakelijk deel uit van ons cultureel erfgoed. Tegelijkertijd hebben we moeten constateren dat er met name de laatste jaren veel markestenen verdwenen zijn.

Lees meer...

Presentatie 3-Markenboek

3marken1
3marken2Op vrijdag 10 maart 2017 werd in Hotel het Landhuis onder grote belangstelling het eerste exemplaar van het 3-markenboek overhandigd aan Arie Slob, directeur van het HCO Zwolle.

Het 3-Markenboek van Historische vereniging De Dree Marken geeft een boeiend inkijkje in het leven van de bewoners van de marken; De Lutte, Berghuizen en Beuningen. Door Henk Koop en Harm Smeenge zijn drie historische Twentse markeboeken getranscribeerd en gebundeld in één boek. Het nieuwe boek telt 872 pagina’s en weegt wel drie kilo.

Lees meer...

Lezing “Geldermannen en vrouwen”

lezing schluterLezing “Geldermannen en vrouwen” door Dick Schlüter15 december 2016 - Henk Westerik verwelkomt de bijna 40 belangstellenden in zalencentrum Kothman (Zuid-Berghuizen) en vraagt nog even aandacht voor de verschijning van de transcriptie van de marke boeken in maart 2017.

Daarna neemt Dick Schlüter ons mee naar het begin van de geschiedenis van de textiel in de 19e en 20e eeuw in Oldenzaal en de omringende gebieden m.b.v. foto’s en kaarten uit de Gelderman archieven van de Gemeente Oldenzaal en Museum het Palthehuis.

Lees meer...

Opening van het Ben Suelmannpad

suelmann1suelmann2thumb suelmann3Opening Ben Suelmannpadsuelmann4Op zaterdag 18 november 2016 werd het fietspad, dat door het Aboretum Poortbulten loopt, officieel door burgemeester Sijbom omgedoopt in het Ben Suelman pad. Mede door inspanningen van De Dree Marken in de straatnamencommissie van Gemeente Losser heeft de totstandkoming kunnen plaatsvinden. Eerder hadden zijn collega’s reeds officieus als waardering voor het vele werk dat hun overleden collega voor het Aboretum had verricht dit pad zijn naam gegeven. De onthulling van het naambord van het pad werd verricht door de weduwe van Ben Suelmann samen met twee kleinkinderen burgemeester Sijbom. De burgemeester hield daarna de volgende speech.

Lees meer...

In Memoriam Jan Swennenhuis (Eenmoal hoaldt ’t op)

Jan Swennenhuis vertellerJans gezondheid was broos, maar zijn geest was nog jeugdig. Hij wilde nog zoveel, maar het lichaam kon zijn gedrevenheid niet meer bijbenen.
Als Historische vereniging De Dree Marken verliezen we in hem een markant figuur.

Jan was bestuurslid van 1994 tot 2003. Vanaf de 1e vergadering heeft hij zich ingezet om een ledenorgaan uit te gaan brengen. Nog in datzelfde jaar 1994 viel de 1e uitgave van n Hoesbreef bij de leden op de mat. Jan heeft er in hoge mate toe bijgedragen dat er ieder kwartaal een waardevolle uitgave van “zienen Hoesbreef” tot stand kwam. Het moest een ledenorgaan zijn, van en voor de leden. Inhoudelijk met historische feiten, maar ook met gedichten, sagen, legenden en verhalen uit de Dree Marken; Beuningen, Berghuizen en De Lutte.

Lees meer...

Meer artikelen...

  1. De Sproakstee geopend

Pagina 1 van 2