Back to Top

Jaarvergadering 2020 opnieuw uitgesteld

I.v.m. de maatregelen rondom de  coronacrisis zijn we genoodzaakt de jaarvergadering, die opnieuw was vastgesteld op 22 oktober, voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Zodra het weer mogelijk is om de jaarvergadering te organiseren, zullen we dat melden op deze website; www.dedreemarken.nl en via de plaatselijke media.

Wij hopen dat u allen gezond blijft in deze bijzondere tijd.

Openstelling archief

Helaas zijn we genoodzaakt het archief van de DDM vanaf 11 oktober 2020 tijdelijk te sluiten op de vrijdagavond voor bezoekers.
Dit vanwege de toenemende corona besmettingen en om verdere besmettingen tegen te gaan.
Mocht er toch behoefte zijn aan informatie uit ons archief dan kan er een afspraak gemaakt worden met Paul Smellink. Dit kan ook op een doordeweekse dag.
Zodra het archief weer toegankelijk is op de vrijdagavond zullen we dat hier melden.

Bidprentjes

Doordat een aantal personen helpen om van onze verzameling van 80.000 prentjes gegevens in een database te zetten, kunt u nu van 11.829 prentjes de gegevens opvragen.

Via allelei zoekgegevens, zoals naam, geboortedatum, overlijdensdatum, naam partner, etc. etc. krijgt u een lijst van prentjes die aan de zoekwaarde voldoen.

Indien u een datum invoert, worden de prentjes die aan de geboorte- en overlijdensdata voldoen getoond.

Het formaat om op datum te zoeken is: dd-mm-jjjj.

Indien u fouten aantreft, meld het en laat even weten wat de fout is, dan herstellen we dat in de volgende upload.

U vindt de prentjes onder de kop Archief, of via deze link.

Open Monumenten Dag (OMD) in 2020

Aangezien momenteel het coronavirus nog erg actief is, moeten we de activiteiten rondom de OMD aanpassen.

De OMD is op 12 en 13 september, maar onderstaande activiteiten kunt u ook daarna nog doen.

In De Lutte zijn de volgende activiteiten mogelijk.

Wandeling door het Arboretum.

Het Arboretum is een prachtig monument met een schat aan verschillende bomen, struiken en planten.
Overal staan bordjes om informatie over de begroeiing weer te geven.
Het Arboretum is vrij toegankelijk en er kan aan alle eisen van het RIVM voldaan worden.

Houd voldoende afstand.

Ook is er een app om je in het Arboretum rond te leiden.
Deze vind je door Springer Route te kiezen in de app IZI.travel, of te googelen met: Springer Route, dan kom je er ook.
Het Arboretum is inmiddels eigendom van Natuurmonumenten. De presentatie in de bezoekersruimte is er niet meer.

Fietstocht langs “monumentale” plekken van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.

Er is een fietstocht beschikbaar die langs 17 bijzondere plekken voert.
Van al die plekken is een korte beschrijving opgenomen in de flyer.
Deze flyer, met de fietsroute en de beschrijvingen, kan GRATIS afgehaald worden vanaf vrijdag 11 september in het Dorpshoes Erve Boerrigter in De Lutte.
Deze route is ook digitaal beschikbaar en te vinden in RouteYou. Als je zoekt op: Plaatsen van herinnering - De Lutte, dan vind je hem.

In Memoriam Frans Broekhuis

Frans BroekhuisEen bijzonder mens is oet de tied.

Frans is dinsdag 2 juni getroffen door een hartinfarct en heeft dit, ondanks een intensieve behandeling op de IC, niet overleefd. Hij is in de ochtend van vrijdag 5 juni gestorven.

Frans heeft 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de DDM. Hij was 17 jaar het aanspreekpunt voor het beheer van ons archief. Voor al deze werkzaamheden zijn we hem veel dank verschuldigd.

Ook heeft hij, door zijn, soms onnavolgbare en op eigen wijze van handelen, een aantal projecten met historische waarde weten te realiseren. Denk hierbij aan de realisatie van de Sproakstee bij huize Grunder, of aan het herstel van de Preakstool aan de Kruisseltlaan.

Ook heeft hij vele artikelen voor ons ledenorgaan ’n Hoesbreef aangeleverd en lezingen verzorgd.
We verliezen in hem een gedreven persoonlijkheid, die veel voor De Dree Marken betekend heeft.
Wij wensen Ine en familie veel sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Invulling op de achterkant van de panelen bij fietsknooppunten

Achterkant knooppunt 37 foto 2Leden van onze werkgroep grensstenen waren de afgelopen jaren actief betrokken bij het invullen van de achterkant van de informatiepanelen van het fiets- en wandelnetwerk Twente, die aan de randen van de gemeente Oldenzaal te vinden zijn. Er zijn onlangs een aantal achterzijden gereedgekomen die men kan bekijken als de fietsroutes van het Routenetwerk Twente worden gevolgd.

De gemeente Oldenzaal, die verantwoordelijk is voor de achterzijde van de panelen, vond het van belang dat aandacht zou worden besteed aan items uit de geschiedenis van de directe omgeving, zodat dit erfgoed meer zichtbaar en bekend wordt voor de inwoners van Oldenzaal in zijn algemeenheid en voor de buurtbewoners in het bijzonder, alsmede voor de toeristen.

Onze werkgroep heeft meegedacht over de items, die op de panelen aan de orde moesten komen en ook teksten en foto- en kaartmateriaal aangeleverd. Op de panelen die nu aan de fietsroutes staan prijkt daarom nu ook het logo van DDM.

Voor nadere informatie over deze panelen klik op deze link.

Digitale presentatie WO II

Door Jaap en Annemarie van Daalen is een digitale presentatie gemaakt, waarin u via deze link zeer veel informatie kunt vinden m.b.t. de 2e Wereldoorlog en de bevrijding.

Deze presentatie bestaat uit een aantal thema uitzendingen van NPO-Focus over de 2e Wereldoorlog. Hieraan zijn toegevoegd de herinneringen aan de crisis en oorlogsjaren in en om De Lutte.
Recent zijn nieuwe militaire archieven gedigitaliseerd over de meidagen van 1940. Een aantal van deze archiefstukken over de inval van de Duitsers bij de Poppe zijn in de presentatie verwerkt.

Via linkjes in de presentatie krijgt u de informatie ter beschikking.

In de presentatie is o.a. gebruik gemaakt van:

Storm uit het noorden : mobilisatie en Duitse inval in Twente 1939-1940
Cornelissen, C.B

Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-'45
Huurman, C

Jaarvergadering van 23 april uitgesteld

Zoals u zult begrijpen gaat de jaarvergadering niet door op 23 april as.

Deze datum was begin dit jaar al vastgesteld, maar het Coronavirus maakt het dat we de bijeenkomst moeten uitstellen.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we dat melden.

We gaan er van uit dat de vergadering zeker niet voor de zomervakantie gaat plaatsvinden.

Dit, om geen onnodige risico's te lopen met z'n allen.

Wij wensen u allen, blijf gezond.

Manuscript ‘Schibboleth’ van Dick Buld

In deze bijlage het manuscript ‘Schibboleth’.

Het boek, een historische roman, speelt zich af in Twente en de Graafschap Bentheim in de periode 1939 – 1945.

Dick heeft langere tijd aan het boek gewerkt en zijn uiterste best gedaan om nauwgezet de gebeurtenissen te beschrijven. Hij heeft geen drukkerij gevonden die tot publicatie wilde overgaan. Vandaar dat hij besloten heeft om het op deze wijze aan eenieder beschikbaar te stellen.

Archief gesloten ivm coronavirus

I.v.m. de maatregelen om de uitbreiding van het coronavirus tegen te gaan, is besloten om het archief van De Dree Marken tot minimaal 6 april voor het publiek te sluiten.

Project -De Markestenen van Marke Berghuizen- afgerond

werkgroep markestenenDe werkgroep Grensstenen van De Dree Marken is de afgelopen jaren bezig geweest met het project “Markestenen Berghuizen, zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed”. Bij de Loakgang, aan het begin van het project, bleken op 17 van de 49 markesteenlocaties nog originele stenen aanwezig te zijn. De werkgroep is er in geslaagd op 28 markesteenlocaties, waar de originele steen verdwenen was, een vervangende steen te plaatsen. Daarmee liggen op maar liefst 45 van de 49 markesteenlocaties van de Marke Berghuizen nu weer markestenen. Op de 4 overgebleven locaties is dat niet zinvol of mogelijk.
Wilt u meer weten over de activiteiten, klik hiernaast: werkgroep grensstenen.

(Jan Olde Kalter ontbreekt op de foto.)

Historische markestenen Hakenberg gevonden

teruggevonden markesteenWandel je door Twente, dan vind je naast het wandelpad vaak dikke keien. Zwerfkeien als wegwijzers in het landschap. Het zijn dan geregeld markestenen die de verschillende marken vroeger van elkaar scheidden.
De werkgroep Grensstenen deed onlangs een mooie ontdekking op de loakgang langs de noord-oostgrens van de Marke De Lutte. Ze vonden maar liefst drie markestenen.
Ze lagen er al toen vorst-bisschop Bommen Berend het in Twente nog voor het zeggen had.

Voor meer informatie klik hier

Wilt u meer weten over de activiteiten langs de grens van de Marke De Lutte klik dan door naar de pagina van de werkgroep grensstenen.

Foto: TC Tubantia

De tweede “dank u wel” middag voor de vrijwilligers van de DDM.

AMG 8543IMG 8529IMG 8540IMG 8549IMG 8551IMG 8552IMG 8554IMG 8558IMG 8560IMG 8563IMG 8564IMG 8566IMG 8567IMG 8568IMG 8572IMG 8575IMG 8578IMG 8579Dit jaar hebben Henriette Reuver en Henk Westerik weer een passende activiteit weten te vinden.

We waren zaterdag 5 oktober te gast op de klootschietersbaan van KV Ons Genoegen en gingen op de sportieve toer!. Bij prachtig zonnig weer konden we al onze (verborgen) talenten ten toon spreiden op een geweldige groene baan! Ondanks de vele regen van de afgelopen periode lag de baan er perfect bij.

De organisatoren konden 17 vrijwilligers begroeten aan de Kleibultweg 33. Het programma was kort maar helder. Eerst even de nieuwtjes uitwisselen onder het genot van koffie en krentenwegge in een verwarmd clubhuis. Rob Swennenhuis, onze voorzitter, hield de kachel brandend!

Lees meer...

Terugblik op Open Monumenten Dag 2019

OMD 2019 De LutteOMD 2019 Olde WeghuisDe Open Monumenten Dag mag als zeer geslaagd worden aangemerkt.

Velen hebben gebruik gemaakt van de geboden informatie en hebben kennis genomen van de nog aanwezige lokaliteiten via de digitale app.

In het weekend van de OMD is deze app meer dan 400 keer is bekeken.

Bij café Olde Weghuis zijn 100 bezoekers langs geweest en de expositie “Onder de eiken” in De Lutte trok  ruim 150 geïnteresseerde bezoekers.

De kaarten, met een oplage van 2.500 stuks, waren bestemd voor de leden van de Historische vereniging De Dree Marken en voor de Historische Kring Losser. De overige kaarten zijn op de Open Monumentendag uitgedeeld aan het publiek.

Al met al een zeer geslaagde dag. Het smaakt naar meer!!  Er zijn plannen bij de organisatoren om dit project op een later tijdstip, door o.a. lezingen, nog meer bekendheid (lees podium) te geven.

Met de kaart en de app zijn de lokaliteiten ook nu nog te bekijken of te bezoeken. Link naar de kaart en de instructie.

OMD Een fietstocht langs Oude Horeca in de Dree Marken

ScheperOp zondag 15 september staat de Open Monumentendag (OMD) in het teken van plaatsen van plezier.
De werkgroep Activiteiten van de Dree Marken heeft alle horecagelegenheden, die er ooit waren binnen de Dree Marken (Berghuizen, Beuningen en De Lutte), in beeld gebracht.
Zie ook het artikel in de TC Tubantia.
Op een kaart “Oude Horeca in De Dree Marken” staan 42 lokaliteiten, waarbij foto’s en een korte beschrijving zijn opgenomen.
Er is ook een digitale kaart gemaakt. Op deze kaart staat een fietsroute langs nog bestaande horeca. Je kunt met de kaart de lokaliteiten vinden en bekijken of bezoeken. Link naar de kaart en de instructie.

Foto genomen tussen (einde tolheffing, er staat geen slagboom) 1900 en 1922 (sloop van de tol)

Lees meer...

Onthulling infobord Mariakapel Zuid Berghuizen

bord markesteen Losservoetpad 0bord markesteen Losservoetpad 01bord markesteen Losservoetpad 1bord markesteen Losservoetpad 2bord markesteen Losservoetpad 3bord markesteen Losservoetpad 4bord markesteen Losservoetpad 5bord markesteen Losservoetpad 6bord markesteen Losservoetpad 8Op zondag 30 juni 2019 is in Zuid Berghuizen het informatiebord onthuld waarop veel informatie te lezen is over de plek aan het Lossers Voetpad waar de Mariakapel gebouwd is in 1948.
Bewoners van Zuid Lutte en Zuid Berghuizen waren erg blij dat in de Tweede Wereldoorlog dit gebied gespaard is gebleven van grote schade, daarom is met ingezameld geld de kapel gebouwd.
Ook is er informatie te lezen over de Landweer, een verdedigingswerk, vaak een grenswal, een diepe sloot, of doornenhaag.

Lees meer...

Bijdrage van SANH

SAHNVan de Stichting Algemeen Nut Hengelo hebben we een prachtige bijdrage ontvangen.
De voorwaarde waar we als stichting aan moeten voldoen, is dat we belangen behartigen op het gebied van historisch en cultureel erfgoed. Dat is zeker het geval.
De werkgroep boerderijen is bezig om de geschiedenis van alle erven binnen de 3 marken in kaart te brengen. Hiervoor hebben we een viertal hangmapkasten nodig en een documentscanner, die grote hoeveelheden documenten kan scannen.
Al met al een behoorlijke kostenpost. We hebben hiervoor een bijdrage ontvangen van € 1.000,--.
Hiervoor zijn we de SAHN zeer erkentelijk.

RABO Clubkas Campagne 2019

1Rabo clubkas 20192bedrag 2019 RABOOp donderdagavond 18 april 2019 vond de bekendmaking van de RABO Clubkas campagne 2019 plaatst.

Voor De Dree Marken was dit opnieuw een groot succes.

Maar liefst 154 stemmen hebben we verworven, waarvoor we de stemmers op ons heel hartelijk voor willen bedanken.

Het heeft De Dree Marken € 662,20 opgeleverd, waarmee we ons aangegeven doel grotendeels kunnen verwezenlijken.

 

Ria Nijhuis Koninklijk onderscheiden

Ria DDMRia heeft vanaf april 2003 tot april 2012 als voorzitter leiding gegeven aan een vereniging met ruim 750 leden. Daarnaast gaf zij richting aan het beleid en werkzaamheden van een zestal werkgroepen binnen de vereniging. Onder haar voorzittersschapg zijn o.a. doelstellingen per werkgroep opgesteld en met hen afgestemd. Daarnaast heeft ze nog een aantal jaren, met het wegvallen van de secretaris, het secretariaat er naast gedaan, in 2010 en 2011.

Ria was voor de Historische Vereniging De Dree Marken van grote waarde t.a.v. kennis en kunde en het ter tafel brengen van nieuwe ideeën, om de doelstelling van de vereniging doeltreffend te verwezenlijken.

Wij feliciteren haar dan ook van harte met de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dialectavond 2019

12 freemde mannen12 gerard H12 H. BooijinkDe jaarlijkse dialectavond op woensdagavond 27 maart was wederom een groot succes. Ruim 120 leden genoten van een gevarieerd programma. Na het zingen van het Twents Volksleed in de versie van Jan Swennenhuis met muzikale ondersteuning van Harry Eulderink werd het programma vervolgd met een uitleg van Harry Nijhuis over de huidige status van het Twents. Na het verhaal van Jan Swennenhuis over zijn Tante Trui, verteld door Gerda Maseland-Nijhuis, was het de beurt aan het duo Twee Freemde Mannen. Dit onderdeel viel erg in de smaak bij het publiek, verrassend en actueel.

Lees meer...

Pagina 1 van 2