Markegrens De Lutte 2018-heden

De werkgroep is in 2018 begonnen om de grenzen van de Marke De Lutte en de Marke Beuningen weer zichtbaar te maken. Op de grens van de Marke De Lutte met de Marke Rossum zijn 3 stenen teruggevonden en in januari 2020 van informatiebordjes voorzien.

Op de grens van Marke De Lutte met Marke Volthe zijn 2 stenen teruggevonden en zijn op 2 locaties vervangende stenen geplaatst. Bij deze vier stenen zijn in januari 2020 informatiebordjes geplaatst. Bij een loakgang in juni 2019 zijn nog twee locaties aan deze grens teruggevonden, waar helaas geen stenen meer lagen. Op deze locaties zijn op 16 oktober 2020 vervangende stenen geplaatst.

Kaartje Marke Beuningen en deel Marke De Lutte

De loakgang van juni 2019 is vervolgens verdergegaan langs de grens tussen de Marke De Lutte en de Marke Beuningen. Daarbij werden in samenspraak met Peter Wester, de eigenaar van de grond langs deze grens, twee locaties vastgesteld. Peter heeft in 2020 op een van deze locaties, de originele steen herplaatst die daar weggehaald was en op de andere locatie een vervangende steen geplaatst.

Bij een volgende loakgang in december 2019 zijn 9 locaties verkend en daarbij 4 stenen teruggevonden. Op 5 locaties moeten nog vervangende stenen worden gelegd. Op één van de locaties aan de Veldweg lag slechts een heel klein steentje in de berm. In december 2019 heeft één van de noabers een grotere steen boven op het kleinere steentje gelegd.

Op 29 juni 2020 en 15 juni 2021 heeft de werkgroep de grens van de Marke Beuningen en de Marke De Lutte tussen de locatie aan de Veldweg en de Duitse Grens verkend. Daarbij zijn 9 locaties bezocht. Op 2 locaties zijn originele stenen teruggevonden. Op de andere 7 locaties zullen vervangende stenen moeten worden geplaatst.

Op 18 september 2021 heeft de werkgroep samen met een delegatie van Heemkunde Denekamp de noordgrens van de Marke Beuningen verkend vanaf de Duitse grens tot aan het driemarkenpunt Beuningen, Volthe en Denekamp aan de Schiphorstdijk in de buurt van de watermolen van het Singraven. Deze grens is momenteel ook de grens tussen de gemeenten Losser en Dinkelland. Bij deze zoektocht werden 11 locaties bekeken. Op 5 plaatsen werden stenen teruggevonden. Op de andere zes locaties moeten nog vervangende stenen worden geplaatst. Met sommige grondeigenaren en/of omwonenden is tijdens de loakgang of vlak daarna al gesproken over de plaatsing van vervangende stenen.

Tijdens deze loakgang werd aan de weg tussen Denekamp en Oldenzaal ter hoogte van het vroegere hotel Kampbeek een steen ontdekt, die nog niet gevonden was door heemkunde Denekamp. Ook werd een nieuwe plaats voor de steen bij de Dinkelbrug bij Hoge Ende gevonden. De originele steen ligt nu vlak bij de Molendijk en mag van de beheerder van Singraven weer verplaatst worden naar de locatie dicht bij de Dinkelbrug, vlakbij waar hij vroeger ook heeft gelegen.

De werkgroep gaat eind 2021 de westgrens van de Marke Beuningen verkennen en 2022 zal vooral in het teken staan van het plaatsen van vervangende stenen. Daarnaast moeten vele stenen nog worden voorzien van informatiebordjes.