Back to Top

Dubbele boeken en boeken in onze bibliotheek

We hebben een groot aantal boeken geschonken gekregen uit de nalatenschap van meerdere personen.
We mogen de dubbele boeken verkopen ten nutte van ons archief.
Perodiek zullen we de lijst bijwerken.
Aanmelding voor belangstelling gaan via een mail naar .
In volgorde van binnenkomst worden de boeken verkocht.
Er wordt een afspraak gemaakt hoe u in bezit komt van het bestelde.

Via deze link kunt u kennis nemen van deze boeken. 

 

Boeken in onze bibliotheek.
Om de catalogus van de aanwezige boeken en tijdschriften in het archief te kunnen raadplegen klik hier.

Ontstaan van De Lutte

Wanneer de eerste bewoners zich vestigden in de omgeving van De Lutte is niet bekend maar wel dat op diverse plaatsen urnen, aardewerk en zelfs stenen bijlen zijn gevonden die dateren uit de zgn. steen- en ijzertijd en dat is ver voor de geboorte van Christus, het begin van onze jaartelling. Waren de eerste bewoners rondtrekkende jagers, later ging men het land bewerken en zich vestigen en zo ontstonden de eerste boeren-erven. Deze bewoners hadden uiteraard alle belang bij een vreedzaam samenleven met de buren (“noaberschap”) en zo ontstonden er buurtschappen of boerschappen met zgn. “gewaarde” erven. Dat waren de boeren/erven die naast het bezit van hun erf ook een stemrecht hadden op het gemeenschappelijk bezit van de omringende grond: de marke (grond).

De grenzen van deze marke-gronden is later in oude geschriften vastgelegd en ook het beheer ervan in zgn. markeboeken. Ook bij onze historische vereniging De Dree Marken is hierover het nodige terug te vinden voor belangstellenden, m.n. in het 3-Marken boek.

De Lutte was zelfs zo’n uitgestrekte marke dat deze was onderverdeeld in een 4-tal heurnes, t.w. de Elfterheurne, de Roorderheurne, de Moltherheurne en de Hengelheurne. Onze “buren” waren toen de marken Losser, Lonneker, Berghuizen, Beuningen en Rossum/Volthe. Lange tijd was De Lutte op deze wijze een vrij zelfstandige gemeenschap, maar bij de komst van keizer Napoleon veranderde dat drastisch. De marken werden opgeheven en samengevoegd tot gemeenten en zo ontstond de gemeente Losser.
Via deze link vindt u uitgebreide info over De Lutte.

Index krantenartikelen in het archief

Frans Broekhuis is bezig met het maken van een index van krantenartikelen die bewaard worden in ons archief.
Deze index wordt nog steeds aangevuld en zal periodiek worden ververst.

Om het krantenartikel te kunnen lezen zult u naar ons archief moeten komen.
Het vergt teveel opslag om alles via de site beschikbaar te stellen.

M.b.v. CTRL + F kunt u een woord of deel van de titel invullen en wordt dat opgezocht in de index.

Index_krantenknipsels.pdf

Bankzaken in De Lutte (2)

RegiobankIn Bankzaken in De Lutte (1) heb ik iets geschreven over de geschiedenis van de Boerenleenbank in De Lutte, de ”oudste” Bank in De Lutte die – zoals de naam reeds zegt – tot stand is gekomen als een vorm van samenwerking tussen de “rijke“ boeren en de minder bedeelden.
In het begin van de 19e eeuw was er echter in ons land ook een Bank tot stand gekomen die zich meer richtte op de zgn. arbeidersklasse en dat werd de Centrale Volks Bank (afgekort CVB)
Deze Centrale Volksbank werd opgericht op 1 oktober 1920 in Utrecht op initiatief van de Federatie van Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden. In diverse bisdommen waren er al spaarbanken opgezet met als doel door middel van sparen de sociaaleconomische positie van de katholieke arbeiders te verbeteren. In 1942 sloten ook de diocesane spaarbanken van de bisdommen Utrecht en Roermond zich hierbij aan en ontstond er één landelijk Centrale Volks Bank die een duidelijke binding had met de KAB (de Katholieke Arbeiders Bond) en de latere NKV.

Lees meer...

Bankzaken in De Lutte (1)

BoerenleenbankMozaiek Rabobank

Het beeld van de Hellehond kijkt al vele jaren naar een fraai mozaïekwerk in de muur aan de overzijde van de straat waarin vroeger de RABO-bank was gevestigd maar het bankwezen in ons dorp kent een langere voorgeschiedenis .
Toen aan het einde van de 19e eeuw door een crisis vele boeren in geldproblemen kwamen begon een Duitse burgemeester met de naam F.W.Raiffeisen met de oprichting van een Bank waar men geld kon lenen van grotere boeren die wel veel bezit hadden. In Nederland werd dit voorbeeld opgevolgd en ontstonden er de zgn. boerenleenbanken of -zoals in Duitsland – Raiffeisenbanken.
Het bestuur werd vaak gevormd door de boeren die voldoende geld hadden om dit uit te lenen aan de minder bedeelden. Het werden coöperatieve verenigingen waarvan men lid kon worden en het bestuur stelde een “kassier” aan die de zaken moest regelen en ook zelf moest zorgen voor een kantoorruimte.

Lees meer...